środa, 28 lutego, 2024

Opłaty za usuwanie pojazdów z dróg publicznych uchwalone

0
Opłaty za usuwanie pojazdów z dróg publicznych uchwalone
Udostępnij:

Rada Powiatu Jasielskiego na sesji w dniu 28 listopada br. uchwaliła wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań własnych powiatu. Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji tego zadania ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów związanych z wydaniem dyspozycji do usunięcia pojazdów. Uchwalone stawki obowiązywać będą od 1 stycznia 2014 roku. Pojazdy są usuwane z dróg publicznych na polecenie policji, straży miejskiej lub osoby dowodzącej akcją ratowniczą. Zadanie to Starosta realizuje za pomocą zewnętrznych podmiotów.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku m.in. pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch, kiedy kieruje nim osoba w stanie nietrzeźwości, bądź nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem. Pojazd może też zostać usunięty z drogi, jeżeli jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela obowiązują następujące opłaty:
1.    rower lub motorower – 11 zł
2.    motocykl – 220 zł
3.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 483 zł
4.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 603 zł
5.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 854 zł
6.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1259 zł
7.    pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1532 zł

Z kolei za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi ustala się opłatę za każdą dobę przechowywania w wysokości:
1.    rower lub motorower – 18 zł
2.    motocykl – 25 zł
3.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 38 zł
4.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 50 zł
5.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 72 zł
6.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 134 zł
7.    pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 198 zł

Przed odebraniem pojazdu należy wnieść opłatę za jego usunięcie i przechowywanie w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu Jasielskiego.

Starostwo Powiatowe w Jaśle