środa, 19 czerwca, 2024

Ostatnie dni naboru wniosków – kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę

0
Ostatnie dni naboru wniosków – kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę
Udostępnij:

Tylko do 14 października br. można składać wnioski na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”, o którego dofinansowanie ubiegać się będzie Miasto Jasło.

W ramach planowanego projektu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż wyżej wymienionych instalacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku montażu na budynku mieszkalnym podatek VAT wyniesie 8%, natomiast w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie lub budynku gospodarczym podatek VAT wyniesie 23%. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, poziom dofinansowania będzie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Wnioski można składać do 14 października br. w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12, pok. 19 (Kancelaria ogólna) w godzinach pracy Urzędu.

Formularze wniosków na poszczególne instalacje można pobrać w Urzędzie Miasta na Informacji (parter) oraz na stronie internetowej: www.jaslo.pl w zakładce „Dotacje – Odnawialne źródła energii w Jaśle”.

http://www.jaslo.pl/page/dokumenty-do-pobrania-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-oze

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące poszczególnych instalacji, regulamin naboru wniosków oraz informacje dotyczące dokumentów, jakie musi złożyć mieszkaniec zainteresowany wzięciem udziału w projekcie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.jaslo.pl

Projekt będzie realizowany przez Miasto Jasło pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków RPO WP.

UMJ