sobota, 20 kwietnia, 2024

Patriotyczna niedziela – obchody Światowego Dnia Sybiraka i Memoriał Hubala

0
Patriotyczna niedziela – obchody Światowego Dnia Sybiraka i Memoriał Hubala
Udostępnij:

17 września 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich napadł na Polskę, która prowadziła wojnę obronną z niemieckim najeźdźcą. Rozpoczęła się depolonizacja kresów wschodnich, masowe mordy, wysiedlenia i zsyłki na Syberię.

W Jaśle, tak jak w całym kraju, nie zapomniano daty zdradzieckiego ciosu w plecy zadanego 77 lat temu Polsce przez sowietów i setek tysięcy rodaków wywiezionych na nieludzką ziemię. Obchody Światowego Dnia Sybiraka zostały zorganizowane w niedzielę 18 września. Rozpoczęła je msza św. w intencji Sybiraków i wszystkich ofiar sowieckich prześladowań, koncelebrowana pod przewodnictwem o. Tadeusza Porębskiego w sanktuarium św. Antoniego. Z kościoła oo. Franciszkanów uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik „Golgota Wschodu” przy skrzyżowaniu ulic: Czackiego i Mickiewicza, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Pod pomnikiem okolicznościowy referat historyczny wygłosił kustosz Muzeum Regionalnego w Jaśle Mariusz Świątek, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Nieprzypadkowo wybraliśmy datę 17 września na Dzień Sybiraka, bo to był nóż w plecy wbity przez Sowietów. Od tego czasu zaczęła się gehenna narodu polskiego – mówił pod pomnikiem przewodniczący jasielskiego Koła Związku Sybiraków Franciszek Trociński, dziękując w imieniu Sybiraków wszystkim uczestnikom upamiętnienia i wyrażając radość z obecności młodzieży. – To wy, młode pokolenie przejmiecie pałeczkę od nas Sybiraków – dodał.

Następnie Mariusz Świątek i Franciszek Trociński oprowadzili zainteresowanych po wystawie plenerowej, ukazującej na kilku planszach losy Polaków wywożonych na Syberię od czasów Konfederacji Barskiej, poprzez Powstanie Styczniowe aż do czasów współczesnych.

Obchody Dnia Sybiraka były okazją do uroczystego wręczenia burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi „Odznaki Pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle”, przyznanej mu przez komendanta WKU ppłk. Andrzeja Nykiela, jako podziękowanie za wzorową współpracę, życzliwość oraz wsparcie działań w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku wojska w społeczności jasielskiej. – Traktuję to odznaczenie jako wyraz uznania dla wszystkich pracowników, którzy na co dzień współpracują z Wojskową Komendą Uzupełnień. Ze swej strony deklaruję pomoc we wszystkich działaniach WKU, w których będzie potrzebna współpraca ze strony miasta – powiedział Ryszard Pabian, dziękując za wyróżnienie.

Jasielskie obchody Światowego Dnia Sybiraka uświetniły liczne poczty sztandarowe, Miejsko – Kolejowa Orkiestra Dęta, Jednostka Strzelecka 2091 z zespołu szkół w Trzcinicy i harcerze z Hufca w Jaśle.

Po południu na łąkach hubalowych przy Pałacyku Sroczyńskich odbył się memoriał majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z widowiskiem historycznym zatytułowanym „Wrzesień 1939”. Rekonstrukcję tamtych wydarzeń zaprezentowały: Grupa Rekonstrukcji Historycznej Dukla-Presov i Grupa Rekonstrukcji Historycznej San.

UMJ

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzeń:

Obchody Światowego Dnia Sybiraka

Memoriał majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”