wtorek, 18 czerwca, 2024

Pogórzańskie Smaki. Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego w Trzcinicy

0
Pogórzańskie Smaki. Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego w Trzcinicy
Udostępnij:

Plenerowa impreza „Pogórzańskie Smaki. Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego” odbyła się w dniu 24 lipca br. w Trzcinicy. Jej uczestnicy mogli poznać „pogórzańskie smaki” w tradycji i zwyczajach ludowych. Na scenie zaprezentowały się kapele ludowe oraz zespoły śpiewacze z regionu. Prezentacji dorobku kulturalnego ziemi jasielskiej towarzyszyła wystawa rzemiosła i rękodzieła artystycznego oraz publikacji promujących region, a także degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich.

„Pogórzańskie Smaki. Lato z Kulturą Powiatu Jasielskiego” stało się okazją dla rodzimych zespołów do zaprezentowania się szerszemu audytorium i pokazania, jak bogatym dorobkiem kulturowym dysponuje nasz region. Impreza była też zachętą do czynnego włączenia się w budowanie tego dziedzictwa. W tym roku na liście zaproszonych gości znaleźli się zagraniczni uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, przebywający w naszym regionie. Mieli oni możliwość bliższego poznania kultury ludowej powiatu jasielskiego, zwiedzenia zabytkowego kościoła św. Doroty w Trzcinicy, posmakowania regionalnych potraw oraz poznania tradycji i zwyczajów ziemi jasielskiej.

Dla przybyłych pielgrzymów z Kanady, Ukrainy i Irlandii uczestnictwo w tym wydarzeniu było również formą pożegnania z naszym regionem przed wyjazdem do Krakowa. W trakcie krótkiego wystąpienia dziękowali oni za ciepłe przyjęcie a także serdeczność i gościnność, jakiej doświadczyli ze strony mieszkańców naszego powiatu.

W ramach wydarzenia na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze i kapele ludowe działające na terenie gmin powiatu jasielskiego: zespół „Trzcinicoki” z Trzcinicy, „Liwoczanie” z gminy Brzyska, „Pogórzanie” z Bieździedzy, „Dworzanie” z Łubna Opacego, zespół śpiewaczy „Magurzanki” z gminy Nowy Żmigród, zespół ludowy „Lisowianki” z Lisowa, a także wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Gościnnie wystąpił zespół ludowy Okaryna z Ropy koło Gorlic. Swoje wiersze zaprezentowały także przedstawicielki klubu twórców ludowych „Michalina” oraz poetka Halina Urban z Warzyc.

IMG 8228

Współorganizatorami „Pogórzańskich Smaków. Lata z Kulturą Powiatu Jasielskiego” byli: Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy, Stowarzyszenie TRZCINICA RAZEM, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu, Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle oraz Gminne Rady KGW powiatu jasielskiego.

Patronat nad wydarzeniem objęli Ordynariusz Rzeszowski JE ks. bp Jan Wątroba, starosta jasielski Mariusz Sepioł oraz wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz.

Partnerem wydarzenia była Grupa LOTOS.

Starostwo Powiatowe w Jaśle