wtorek, 18 czerwca, 2024

Policjanci debatowali z działkowcami

0
Policjanci debatowali z działkowcami
Udostępnij:

Bezpieczeństwo na terenie ogródków działkowych oraz problematyka przestępstw najczęściej popełnianych na szkodę osób starszych były tematem debaty zorganizowanej przez jasielską Policję. W dyskusji wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasz Ogródek” w Jaśle. Spotkanie pozwoliło na wymianę informacji oraz poznanie potrzeb i oczekiwań działkowców w kwestii ich bezpieczeństwa.
Debata zorganizowana została z inicjatywy inspektora Pawła Filipka Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle oraz Jana Pawła Łuckiego prezesa stowarzyszenia ogrodowego. Spotkanie odbyło się przed Domem Działkowca na terenie „Naszego Ogródka” w Jaśle.

Rozpoczynając debatę inspektor Paweł Filipek przywitał wszystkich gości, po czym odniósł się do tematu spotkania, jego celu, jak również omówił strukturę organizacyjną jasielskiej Policji. Następnie głos zabrał podinspektor Zbigniew Mijal Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Jaśle, który przedstawi sposoby eliminowania zagrożeń, z którymi spotkać się mogą użytkownicy ogródków działkowych. Jednym z punktów spotkania było także omówienie przez starszego sierżanta Ryszarda Przewoźnika z jasielskiego wydziału ruchu drogowego zagrożeń związanych z bezpieczeństwem seniorów na drodze oraz ostatnich zmian w przepisach Prawa o ruchu drogowym.

Obecni na debacie przedstawiciele Stowarzyszenia Ogrodowego „Nasz Ogródek” wysłuchali również prelekcji podinspektora Jerzego Duszyńskiego Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Jaśle, który przedstawi metody działania i techniki manipulacji stosowane przez sprawców oszustw, oraz wystąpienia podkomisarza Krzysztofa Skowrona z jasielskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą na temat ryzyka związanego z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa, jak też z kupowaniem towarów za pośrednictwem akwizytorów lub podczas specjalnych prezentacji.

W debacie uczestniczyła również Wioletta Turek-Dyląg z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, która przedstawiła podejmowane przez WORD działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i wręczyła uczestnikom spotkania odblaskowe opaski.

Na zakończenie debaty odbyła się dyskusja, w czasie której zaproszeni goście zadawali funkcjonariuszom pytania, jak też zgłaszali swoje uwagi i propozycje. Spotkanie pozwoliło na wymianę informacji oraz poznanie potrzeb i oczekiwań działkowców w kwestii ich bezpieczeństwa.

KPP Jasło

{gallery}galerie/2015_rok/policja_i_działkowcy{/gallery}