poniedziałek, 22 lipca, 2024

Polwax S.A.: CSR konsekwentnie i długofalowo

0
Polwax S.A.: CSR konsekwentnie i długofalowo
Udostępnij:

W spółce POLWAX nikt nie ma wątpliwości, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – CSR – są fundamentem zrównoważonego rozwoju, stąd ich miejsce w przyjętej w 2013 roku „Strategii Marketingowo-Wizerunkowej na lata 2013-2020”. Drugim fundamentem jest kierowanie ich przede wszystkim do dzieci i młodzieży z miast, gdzie firma ma swoje centra produkcyjno-usługowe.
Zarówno w Jaśle, jak i Czechowicach-Dziedzicach pytani przez nas pracownicy zwracają jeszcze uwagę na jeden element, który najlepiej obrazuje zaangażowanie ich firmy – nie organizuje ona żadnych przypadkowych akcji i nie udziela pomocy okazjonalnie, a co za tym idzie – prowadzi działania wyłącznie długofalowe.

Oczywiście, że tak – potwierdza Jarosław Słowik, kierownik działu marketingu POLWAX S.A. – W naszym odczuciu jesteśmy postrzegani jako firma zaangażowana w takie działania, które ukierunkowane są na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Na takim też wizerunku nam zależy. Oznacza to inicjatywy mające na celu podnoszenie poziomu edukacji, wyrównywanie szans i przygotowywanie uczniów na złożone wyzwania współczesnego świata – zdecydowanie podkreśla J. Słowik.

Współpraca obejmuje Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Gimnazjum Publiczne nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, Zespół Szkół im. ks. J. Tischnera w Ligocie oraz Zespół Szkół Usługowych w Jaśle.

W obu wspomnianych gimnazjach sfinansowano sprzęty i modernizację sal multimedialnych, natomiast w dwóch pozostałych szkołach modernizację sieci informatycznej oraz zakup niezbędnych odczynników chemicznych do pracowni specjalistycznej.

W czerwcu Spółka dofinansowała również dla uczniów gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach udział w obozie letnim Arboretum Inspiruje 2015.

Kolejnym beneficjentem zostali śląscy harcerze. W tym przypadku POLWAX sfinansował zakup namiotów. Harcerze w zamian udostępnili swoją bazę turystyczną dzieciom pracowników oraz samym zatrudnionym w Spółce.

Czas na współpracę międzyszkolną

Od samego początku mieliśmy pomysł, aby z czasem doprowadzić do współpracy szkół, w które inwestujemy. Dziś jesteśmy w przededniu pierwszej takiej wymiany międzyszkolnej i jestem przekonany, że ta inicjatywa będzie się z czasem rozwijać – wyjaśnia J. Słowik. – Dwa różne regiony, dwie różne tradycje – i podobni młodzi ludzie szukający dla siebie miejsca. Z tych spotkań moim zdaniem może wyjść wiele dobrych rzeczy – dodaje.

Kiedy pojawił się już pomysł, wystarczyło postawić na kreatywność podopiecznych – w pewnym momencie propozycja spotkania z kolegami wyszła od samych gimnazjalistów z Jasła i Śląska.

Wspieranie tych, którzy jeszcze zdobywają wiedzę, to inwestycja w przyszłe społeczeństwo i w jakimś stopniu również w przyszłych pracowników. – Zainteresowanie młodzieży specyfiką prowadzonej przez nas działalności może mieć wpływ – i mam nadzieję, że tak się tanie – na dokonywany przez uczniów wybór dalszej drogi kształcenia – uważa Hanna Olpińska, szef Biura Zarządzania Personelem. – Mówiąc krótko, inwestujemy w pasje i talenty. Tworzymy w ten sposób otoczenie, które pośrednio lub bezpośrednio będzie wpływało na postrzeganie i funkcjonowanie naszej firmy w przyszłości. To w naszej opinii jedna z najbardziej rentownych inwestycji – podsumowuje H. Olpińska.

Polwax S.A.