wtorek, 18 czerwca, 2024

Ponad 23 miliony złotych na projekty w mieście

0
Ponad 23 miliony złotych na projekty w mieście
Udostępnij:

Ponad 23 miliony złotych wynosi wartość projektów, które w bieżącym roku zostały wykonane, bądź są w trakcie realizacji, na terenie Jasła. Wszystkie te zadania uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Kolejne projekty już oczekują na decyzję w sprawie dofinansowania.

Zakończono realizację sześciu projektów o łącznej wartości blisko 7 mln zł, na które uzyskano dofinansowanie w wysokości około 5,5 mln zł. Trwa realizacja czterech projektów, których wartość przekracza 16,5 mln zł, a na które uzyskano dofinansowanie w wysokości ponad 11,7 mln zł. Dwa projekty o wartości ponad 150 tysięcy złotych właśnie otrzymały dotację, a kolejne dwa o wartości ponad 16 mln zł (dofinansowanie 12,7 mln zł) oczekują na decyzję.

Zrealizowane projekty

Jeden ze zrealizowanych w tym roku projektów to Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z budową zjeżdżalni. Wartość projektu: 4,1 mln zł (dofinansowanie: 3,2 mln zł). W zakres projektu wchodziła: odbudowa niecki głównej basenu oraz brodzików ze stali nierdzewnej, wymiana technologii wody, odbudowa chodników i boisk, budowa zjeżdżalni rodzinnej.

Ponad 600 tysięcy złotych wyniosły prace przy Odbudowie infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, w wyniku którego odbudowano place zabaw, chodniki, schody zewnętrzne przy Przedszkolu Miejskim nr 11 (ul. Sikorskiego) i przy Przedszkolu Miejskim nr 9 (ul. Szkolna). Wartość projektu: 637 tys. zł (dofinansowanie: 585 tys. zł).

Również w tym roku zakończono Przebudowę Placu Targowego – „Zielonego Rynku” w Jaśle. Wartość projektu: ponad 1,4 mln zł (dofinansowanie: 880 tys. zł). Zakres projektu: modernizacja placu targowego, budowa zaplecza sanitarnego, zakup wyposażenia placu targowego.

Aż 2120 uczniów wzięło udział w projekcie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle, w ramach którego przeprowadzono 6208 godzin zajęć dodatkowych i zakupiono pomoce dydaktyczne. Zajęcia realizowane były w 9 szkołach podstawowych w klasach I-III. Wartość projektu: 534 tys. zł (dofinansowanie: 100 %).

Miasto realizowało również projekt Polsko-Słowacki Jarmark Pogranicza, którego zakres obejmował m.in. organizację pięciodniowego jarmarku produktów regionalnych (rękodzieło, rzemiosło, kulinaria etc.), zakup 12 drewnianych stoisk wystawienniczych, przeprowadzenie dwudniowych warsztatów plastycznych dla grupy dzieci niepełnosprawnych z Jasła i z Vranova oraz opracowanie strategii promocji produktu lokalnego. Wartość projektu: 200 tys. zł (dofinansowanie: 190 tys. zł).

Projektem objęta została również Promocja lokalnych produktów Miasta Jasła. Wartość projektu: 24 tys. zł (dofinansowanie: 20 tys. zł), w ramach którego nagrano promocyjny film o jasielskich produktach lokalnych i zorganizowano wystawę.

Projekty realizowane

Obecnie trwa realizacja czterech projektów. Najwięcej środków przeznaczonych zostało na Instalację systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW. Wartość projektu dla Miasta Jasła: 12,1 mln zł (dofinansowanie: 8,2 mln zł). W ramach projektu zakupione i zainstalowane zostaną kolektory słoneczne na 5 obiektach użyteczności publicznej (kryta pływalnia, basen otwarty, budynek administracyjno-szatniowy przy stadionie „Czarnych Jasło”, Gimnazjum nr 1, ZSM nr 3). Projekt obejmuje również zakup i instalację kolektorów słonecznych na 558 domach prywatnych, zakup i instalację układów fotowoltaicznych na 3 obiektach sportowych (kryta pływalnia, basen otwarty, hala sportowa). Termin realizacji inwestycji to: czerwiec 2012 – marzec 2016.

Zakończyły się prace przy realizacji części projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle (wartość inwestycji: 2,2 mln zł, dofinansowanie: 1,5 mln zł), która dotyczyła termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1, natomiast trwają prace przy termomodernizacji hali sportowej (MOSiR). Ponadto rozpoczęto zadanie pod nazwą „Przebudowa hali sportowej” (MOSiR) o wartości 923 tys. zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2014 r.

Ponad milion złotych wynosi wartość trwającego projektu Jasielska Strefa Usług Publicznych, którego celem jest zapewnienie najwyższej dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w dziedzinach: zdrowotnej, edukacyjnej, komunikacyjnej, komunalnej, kulturalnej, a w  zakres projektu wchodzi m.in.: opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych; utworzenie forum obywatelskiego na rzecz jakości usług publicznych – Jasielska Agora. W realizacje projektu włączyły się wszystkie gminy powiatu jasielskiego oraz Powiat Jasielski. Wartość: 1,1 mln zł (dofinansowanie: 1 mln zł).

Ostatni realizowany projekt swym zakresem obejmuje przeprowadzenie diagnozy określającej zakres problemów rozwojowych wspólnych dla całego obszaru funkcjonalnego (krośnieńsko-jasielskiego ), a także możliwości wzmocnienia jego potencjału. Wartość zadania „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko-jasielskiego wynosi: 996 tys. zł (dofinansowanie: 897 tys. zł). Lider projektu – Powiat Jasielski, partnerzy: Miasto Jasło, Gmina Krosno, Powiat Krośnieński.

Natomiast w przyszłym roku rozpoczną się prace przy termomodernizacji dwóch budynków: domu Ludowego na osiedlu Hankówka w Jaśle (wartość: 101 tys. zł, dofinansowanie: 50 tys. zł) i budynku technicznego przy stadionie na osiedlu Rafineria w Jaśle (wartość: 71 tys. zł, dofinansowanie: 50 tys. zł).

Projekty oczekujące na decyzję o dofinansowanie

Na decyzję o dofinansowanie czekają jeszcze dwa projekty. Ponad 16 milionów złotych wynosi wartość zadania pod nazwą Regionalne Centrum Wiedzy i Sztuki w Jaśle (wartość projektu: 16,1 mln zł, dofinansowanie: 12,5 mln zł). Lider projektu: Miasto Jasło. Partnerzy projektu: JDK, MBP w Jaśle, Muzeum Regionalne. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę i przebudowę JDK i MBP w Jaśle, zakup wyposażenia, digitalizację zbiorów (księgozbiory, negatywy, starodruki).

Kolejny projekt to E-usługi warunkiem wzmocnienia JST, a jego  wartość dla Miasta Jasła wynosi 307 tys. zł, dofinansowanie: 255 tys. zł.) Zakres: uruchomienie lokalnej platformy e-PUAP, budowa formularzy elektronicznych, budowa mPortalu (system płatności elektronicznych).

UMJ