wtorek, 16 kwietnia, 2024

Porozumienie o współpracy

0
Porozumienie o współpracy
Udostępnij:

17 marca br. w gabinecie rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Adam Kmiecik – starosta Jasielski i prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, rektor PWSZ w Krośnie podpisali porozumienia o współpracy, obejmujące przedsięwzięcia dydaktyczne i edukacyjne, a także wspólne podejmowanie realizacji projektów badawczych, koncepcyjnych i aplikacyjnych związanych z działalnością Starostwa i mieszczących się w zakresie oferty uczelni.

W ramach podpisanych porozumień pracownicy Starostwa będą mieli możliwość uczestnictwa w różnych formach szkoleń, kursów i studiów organizowanych przez krośnieńską uczelnię, na korzystnych warunkach. Starosta wyraził gotowość przyjmowania studentów uczelni na praktyki przewidziane programem studiów.

Spotkanie odbyło się w miłej i życzliwej atmosferze. Przedyskutowano możliwości współpracy rysujące się w najbliższym okresie, np. udział jasielskich szkół w programie „Szkoły Partnerskie”, udział pracowników PWSZ w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej a także wykonanie użytecznych prac dyplomowych przez studentów PWSZ w Krośnie na rzecz Starostwa Powiatowego w Jaśle i placówek od niego zależnych.

dr