poniedziałek, 25 września, 2023

Jasielscy artyści odebrali stypendia

0
Jasielscy artyści odebrali stypendia
Udostępnij:

Małgorzata Samborska reprezentująca nieformalną grupę plastyków jasielskich PLAJA, Edward Lecheta oraz Aleksandra Tocka otrzymali w tym roku stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Spośród trzynastu złożonych w tym roku wniosków – zgodnie z regulaminem – wybrano trzy.

Stypendium artystyczne, które otrzymała grupa Plaja ma zostać przeznaczone na propagowanie i upowszechnianie działalności artystycznej i sztuki poprzez uliczne akcje plastyczne, organizację wystaw w Jaśle i Jarosławiu, udział w okazjonalnych jarmarkach i wydanie katalogu (6,5 tys. zł).

Samborska Małgorzata

Chciałam podziękować władzom miasta i całej naszej grupie, za to, że się zmobilizowała – powiedział Małgorzata Samborska, artystka rzeźbiarka, odbierająca nagrodę w imieniu grupy Plaja. – Chcemy jak najszybciej wydać nasz katalog. I już dziś zapraszamy na organizowane przez nas wystaw: w październiku w Jaśle i w listopadzie w Jarosławiu.

Edward Lecheta to absolwent polonistyki, były nauczyciel I LO w Jaśle, twórca teatru amatorskiego ARTEXPRESS, uzyskał stypendium na wydanie tomiku poetyckiego „Twój Portret” (1,5 tys. zł).

ac15

– Jesteście państwo świadkami niezwykłego wydarzenia literackiego, ponieważ objawił się młody poeta starszej generacji – mówił z żartem Lecheta. – Stypendium pozwoli mi spełnić mój pomysł, którzy pojawił się 46 lat temu, żeby napisać książkę. Postaram się wciągu kilku miesięcy wydać mój pierwszy tomik wierszy, ale już mam w planie kolejny poświęcony Jasłu.

Aleksandra Tocka, 17-letnia utalentowana wokalista Jasielskiego Domu Kultury, laureatka wielu prestiżowych konkursów wokalnych otrzymała stypendium na udział w Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych w Puławach (2 tys. zł). Zapewniła, że stypendium zostanie dobrze spożytkowane. – Mam zamiar kształcić się w swojej największej pasji, jaką jest muzyka rozrywkowa. Chciałabym dzięki temu mieć lepszy start na przyszłość i móc jak najlepiej reprezentować nasze miasto – podkreśliła Aleksandra.

ac11

Stypendia, które mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom i organizatorom działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturę, miasto funduje od 2011 roku. Do tej pory stypendystami zostali: Michał Szpak (2012 r.), Karol Godek i Marcin Polar (2013 r.).

Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Jasła, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Stypendium przyznawane w kwocie do 10 tys. zł wypłacane jest jednorazowo. W każdym roku przyznaje się od jednego do trzech stypendiów.

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium składa wniosek do burmistrza Miasta Jasła. Wnioski można składać w okresie od 31 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium do 31 stycznia każdego roku. Jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek. O jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizująca wspólne przedsięwzięcie.

Małgorzata Samborska reprezentująca nieformalną grupę plastyków jasielskich PLAJA, Edward Lecheta oraz Aleksandra Tocka otrzymali w tym roku stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Spośród trzynastu złożonych w tym roku wniosków – zgodnie z regulaminem – wybrano trzy.

Stypendium artystyczne, które otrzymała grupa Plaja ma zostać przeznaczone na propagowanie i upowszechnianie działalności artystycznej i sztuki poprzez uliczne akcje plastyczne, organizację wystaw w Jaśle i Jarosławiu, udział w okazjonalnych jarmarkach i wydanie katalogu (6,5 tys. zł).

Chciałam podziękować władzom miasta i całej naszej grupie, za to, że się zmobilizowała – powiedział Małgorzata Samborska, artystka rzeźbiarka, odbierająca nagrodę w imieniu grupy Plaja. – Chcemy jak najszybciej wydać nasz katalog. I już dziś zapraszamy na organizowane przez nas wystaw: w październiku w Jaśle i w listopadzie w Jarosławiu.

Edward Lecheta to absolwent polonistyki, były nauczyciel I LO w Jaśle, twórca teatru amatorskiego ARTEXPRESS, uzyskał stypendium na wydanie tomiku poetyckiego „Twój Portret” (1,5 tys. zł).

Jesteście państwo świadkami niezwykłego wydarzenia literackiego, ponieważ objawił się młody poeta starszej generacji – mówił z żartem Lecheta. – Stypendium pozwoli mi spełnić mój pomysł, którzy pojawił się 46 lat temu, żeby napisać książkę. Postaram się wciągu kilku miesięcy wydać mój pierwszy tomik wierszy, ale już mam w planie kolejny poświęcony Jasłu.

Aleksandra Tocka, 17-letnia utalentowana wokalista Jasielskiego Domu Kultury, laureatka wielu prestiżowych konkursów wokalnych otrzymała stypendium na udział w Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych w Puławach (2 tys. zł). Zapewniła, że stypendium zostanie dobrze spożytkowane. – Mam zamiar kształcić się w swojej największej pasji, jaką jest muzyka rozrywkowa. Chciałabym dzięki hemu mieć lepszy start na przyszłość i móc jak najlepiej reprezentować nasze miasto – podkreśliła Aleksandra.

Stypendia, które mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom i organizatorom działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturę, miasto funduje od 2011 roku. Do tej pory stypendystami zostali: Michał Szpak (2012 r.), Karol Godek i Marcin Polar (2013 r.).

Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Jasła, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Stypendium przyznawane w kwocie do 10 tys. zł wypłacane jest jednorazowo. W każdym roku przyznaje się od jednego do trzech stypendiów.

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium składa wniosek do burmistrza Miasta Jasła. Wnioski można składać w okresie od 31 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium do 31 stycznia każdego roku. Jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek. O jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizująca wspólne przedsięwzięcie.

UMJ, Ewa Wawro

{gallery}galerie/stypendia_artystyczne_2014{/gallery}

 

NAJNOWSZE

POPULARNE