sobota, 20 kwietnia, 2024

Powiat Jasielski aplikuje o 105 mln z Rządowego Funduszu Polski Ład

1
Powiat Jasielski aplikuje o 105 mln z Rządowego Funduszu Polski Ład
Udostępnij:

Na wczorajszej sesji Rada Powiatu w Jaśle przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Powiat będzie aplikował o środki na realizację trzech inwestycji: budowę nowej drogi łączącej drogę krajową 73 z drogą wojewódzką Nr 992, termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego i stworzenie w Trzcinicy Regionalnego Centrum Kultury. Łączny koszt realizacji tych zadań to 105 mln zł.

Jedną z najważniejszych uchwał przyjętych przez radnych na sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 27 lipca była bez wątpienia „Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład”.

Zgodnie z nią Powiat będzie aplikował o środki z programu na realizację trzech zadań.

Pierwszym z nich jest „Zmiana przebiegu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza w km od 1+209 do drogi wojewódzkiej Nr 992”. Projektowany odcinek, o długości 1,68 km i parametrach technicznych drogi klasy G, połączy drogę wojewódzką 992 i węzeł nowoprojektowanej drogi krajowej 73 na osiedlu Kaczorowy w Jaśle. Będzie on stanowił alternatywny przebieg drogi powiatowej 1313R Jasło – ul. Mickiewicza. W jego ciągu znajdzie się most na rzece Wisłoce oraz wiadukt drogowy na ul. Kazimierza Wielkiego.

Projektowany łącznik odseparuje ruch miejski od tranzytowego z DW 992 z przejścia granicznego w Barwinku.

Koszt inwestycji to 70 mln zł (przy dofinansowaniu w wysokości 95%).

„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego” to drugi projekt, który będzie składany do Polskiego Ładu.

Zakłada on poprawę efektywności energetycznej 14 budynków: Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych, Zespołu Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, II Liceum Ogólnokształcącego,  Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle, Domu Dziecka i Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, Domu Pomocy Społecznej w Foluszu oraz Zespołu Szkół w Trzcinicy. Prace polegać będą m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu ścian, stropów i fundamentów, zmianie pokrycie dachów wraz z ociepleniem stropów.

Wartość szacunkowa zadania wynosi 30 mln zł  – wysokość dofinansowania do 90%.

„Regionalne Centrum Kultury Trzcinica Park” to trzeci składany projekt, który zakłada stworzenie atrakcyjnej dla całego powiatu jasielskiego instytucji kulturalnej w oparciu o cenne walory krajobrazowe dawnego folwarku szlacheckiego z pozostałością parku i zabudowań.

W ramach projektu przewiduje się m.in. pielęgnację istniejącego drzewostanu parkowego, remont konserwatorski pałacyku dworskiego z nową funkcją, budowę sceny koncertowej z widownią wkomponowaną w istniejącą skarpę, zagospodarowanie stawów, wprowadzenie małej architektury (pergole, altany, itp).

Szacunkowa wartość realizacji inwestycji to 5 mln zł, przy czym dofinansowanie będzie wynosić do 90%.

Realizacja powyższych zadań nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.  

Na wczorajszej sesji radni przyjęli także uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego skarbnika i powołaniu nowego.

W marcu br. Teresa Połeć – Skarbnik Powiatu Jasielskiego, złożyła prośbę o odwołanie jej z pełnionej funkcji w związku z przejściem na emeryturę z dniem 30 lipca.

Radni wyrazili zgodę na jej odwołanie i zdecydowali, że nowym skarbnikiem  będzie Krystyna Wąsik, dotychczasowy Kierownik Referatu Planowania Budżetu w Starostwie Powiatowym w Jaśle. 

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował pani skarbnik za współpracę i za wspieranie jego działań oraz działań jego poprzedników, za okazywaną pomoc i życzliwość: „W szczególności dziękuję za profesjonalne przygotowywanie budżetów oraz wszystkie działania, które przyczyniły się do pozyskania środków finansowych na realizację wielu inwestycji służących mieszkańcom Powiatu Jasielskiego”.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

1 KOMENTARZ

  1. Trzcinica ma swój folkowy amfiteatr, a tarnowieckie pierogi budują scenę corocznie .

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.