poniedziałek, 4 marca, 2024

Minister pracy odwiedził Jasło

0
Minister pracy odwiedził Jasło
Udostępnij:

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, gościł dzisiaj w Jaśle. Spotkanie w urzędzie miejskim poświęcone było omówieniu nowych form pomocy, które przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy, a także wpłyną na funkcjonowanie pomocy społecznej.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji i środowisk, w tym starostwa powiatowego, urzędu pracy, szpitala specjalistycznego, miejskiego ośrodka pomocy społecznej i pracodawców.

Minister Kamysz zaznaczył, że tego typu spotkania, jak w Jaśle, są dla niego bardzo ważne ponieważ pełnią rolę konsultacji społecznych. Są one także cennym źródłem informacji, jak w praktyce funkcjonują wprowadzane rozwiązania. Minister poinformował, że w tym roku do urzędów pracy trafiło już o 1 miliard 200 milionów złotych więcej na aktywne formy walki z bezrobociem takie jak staże, dofinansowanie własnej działalności gospodarczej, subsydiowanie miejsc pracy u pracodawców.

– Tematem rozmowy była także zmiana proporcji finansowania żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Do tej pory było to 50 procentowe dofinansowanie z budżetu państwa, teraz wynosić ono będzie 80 procent – mówi minister pracy.

W spotkaniu uczestniczył również poseł Jan Bury, przewodniczący klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, który podkreślił, że po raz pierwszy od kilkunastu lat biura pracy otrzymały pieniądze już w styczniu i teraz mają możliwość zaplanowania sposobu najlepszego ich wydatkowania przez cały rok.

– To spotkanie było dla nas przede wszystkim okazją do dyskusji, podczas której wskazywano źródła, z których najłatwiej można uzyskać pomoc, a także jakiej wysokości te środki będą i na jakie inicjatywy zostaną przeznaczone. Niezmiernie ważne było również to, że przedstawiliśmy ministrowi te zagadnienia, które nas bezpośrednio dotyczą, a ich rozwiązanie jest dla samorządu niezwykle trudne – podsumowuje Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

UMJ