wtorek, 16 kwietnia, 2024

Powiat Jasielski przystąpi do Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego

0
Powiat Jasielski przystąpi do Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego
Udostępnij:

Powiat Jasielski, wraz z innymi powiatami województwa podkarpackiego, utworzy Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. Związek zamierza wspólnie realizować projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa podkarpackiego”, którego głównym celem jest cyfryzacja baz danych ewidencyjnych gruntów i budynków znajdujących się na terenie Podkarpacia.
Radni powiatowi na grudniowej sesji Rady Powiatu w Jaśle wyrazili zgodę na utworzenie przez Powiat Jasielski, wspólnie z pozostałymi powiatami, Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego. Przegłosowali trzy związane tematycznie uchwały – utworzenie Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego, przyjęcie statutu tej organizacji oraz zasady reprezentacji Powiatu Jasielskiego w Związku.

Organizacja powiatów powstaje, aby łatwiej było ubiegać się samorządom o środki zewnętrzne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020. 24 września na Konwencie Starostów Województwa Podkarpackiego w Wiśniowej został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa podkarpackiego”. Celem tego projektu jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości, opracowanie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 500), wykonanie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu (GESUT) oraz informatyzacja istniejących zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępnienie ich przez portal internetowy uprawnionym podmiotom.

Do powstania Związku konieczna jest zgoda wszystkich powiatów – założycieli, tj. wszystkich powiatów i miast na prawach powiatów województwa podkarpackiego.

Powiat Jasielski w Związku Powiatów Województwa Podkarpackiego ma reprezentować Starosta Jasielski i Geodeta Powiatowy.

Starostwo Powiatowe w Jaśle