niedziela, 14 lipca, 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zaprasza do współpracy!

0
Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zaprasza do współpracy!
Udostępnij:

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne do skorzystania z oferowanych form wsparcia m.in.:

Prac interwencyjnych – refundacja  kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS w kwocie ok.1534,00 zł przez okres 6 miesięcy, co zmniejsza koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika. Wymagany okres dalszego zatrudnienia po refundacji to minimum 3 miesiące. Skierowanie do podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych może otrzymać każda osoba bezrobotna zarejestrowana  w PUP w Jaśle.

Staży – okres trwania stażu do 6 miesięcy, wymagany okres dalszego zatrudnienia po stażu przez co najmniej 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy. Bezrobotnemu
w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 1565,00 zł brutto. Pracodawca  nie ponosi żadnych kosztów stażu.

Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych przyznawane w kwocie do 30 tys. zł (w tym również dla osób do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia w ramach projektów EFS).

Dla pracodawców refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w kwocie do 30 tys. zł.  Koniecznym warunkiem jest utrzymanie utworzonego stanowiska pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.

Zachęcamy również do korzystania z pozostałych form wsparcia  tj.; dofinansowania wynagrodzeń osób powyżej 50 roku życia, bonów stażowych, bonów na zasiedlenie, robót publicznych i innych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PUP w Jaśle jaslo.praca.gov.pl  oraz uzyskać pod numerem telefonu: 134463492.

Zachęcamy do polubienia naszego profilu na Facebooku www.facebook.com/PUPJaslo