wtorek, 27 lutego, 2024

Prezentacja Jasła na komitecie monitorującym

0
Prezentacja Jasła na komitecie monitorującym
Udostępnij:

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, prezentował podczas ostatnich obrad Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  projekty Miasta Jasła realizowane w celu usuwania skutków powodzi  z 2010 roku. Na realizację tych projektów ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach RPO WP 2007-2013 Miasto Jasło pozyskało kwotę w wysokości  6,7 mln zł.

W przygotowanej prezentacji znalazły się projekty kluczowe: przebudowa ulicy Krajowickiej (kwota całkowita:2,3 mln zł dofinansowanie:2,1 mln zł), odbudowa obiektów MOSiR (kwota całkowita: 4,1 mln zł dofinansowanie: 3,2 mln zł) i odbudowa ul. Żeromskiego (kwota całkowita:350 tys. zł, dofinansowanie:335 tys. zł) oraz projekty konkursowe: odbudowa infrastruktury oświatowej-przedszkole miejskie nr 9 i 11 (kwota całkowita: 634 tys. zł, dofinansowanie: 583 tys. zł) i odbudowa dróg: ul. Prusa, ul. Kolejowa, ul. Sportowa, ul. Łukasiewicza,  ulice boczne od ul. 17-go Stycznia/trzy odcinki (kwota całkowita: 455 tys. zł, dofinansowanie 423 tys. zł).

 

Warto wspomnieć, że ogólna wartość oszacowanych i zweryfikowanych szkód popowodziowych w infrastrukturze komunalnej miasta Jasła wyniosła 28,1 mln zł, a wartość odbudowy, którą udało się zrealizować to 27,6 mln zł (budżet państwa – 16,2 mln zł, EFRR wraz z budżetem państwa w ramach RPO WP – 6,7 mln zł, ubezpieczenie – 2,2 mln zł, środki MPGK i wsparcie powiatu świdnickiego 1 mln zł, środki własne – 1,4 mln zł).

Burmistrz Czernecki jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2007-2013 od lutego 2011 roku, reprezentuje jeden z czterech obszarów województwa podkarpackiego – gminy wchodzące w skład powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego. Głównym zadaniem komitetu, w którym praca ma charakter społeczny, jest czuwanie nad efektywnością i jakością zarządzania oraz  realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

UMJ