wtorek, 27 lutego, 2024

Promesa dla Powiatu Jasielskiego

0
Promesa dla Powiatu Jasielskiego
Udostępnij:

Powiat Jasielski otrzymał promesę opiewającą na kwotę 4 miliony 360 tysięcy złotych. W czwartek, 27 lutego br., staroście jasielskiemu Adamowi Kmiecikowi promesę wręczyli wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz–Śmigielska i dyrektor departamentu ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Zbigniew Śwircz. Środki te zostaną przeznaczone na odbudowę drogi powiatowej Harklowa – Osobnica oraz likwidację osuwisk w Majscowej i Wrocance.

Dotacja w wysokości 4 mln 360 tys zł przyznana została Powiatowi Jasielskiemu przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pozyskane środki będą przeznaczone na realizację trzech inwestycji, realizowanych przez powiat jeszcze w tym roku, tj. na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa – Osobnica oraz likwidację osuwisk w Majscowej i Wrocance.

W 2014 r. w sumie 40 mln zł trafi do 134 gmin i powiatów na usuwanie skutków powodzi. Wszystkie samorządy, które wnioskowały o pomoc, otrzymały promesy – powiedziała Wojewoda. Małgorzata Chomycz-Śmigielska dodała, że jeśli pojawią się oszczędności poprzetargowe, kolejne zadania wskazane przez samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie.

Starosta jasielski podziękował wojewodzie za pomoc w usuwaniu skutków powodzi, które tak dotkliwie dotknęły powiat w 2010r., podkreślając, iż w znacznym stopniu wpłynęły one na poprawę infrastruktury komunalnej.  – Zapewniłem panią wojewodę, że dotychczasowe środki, które otrzymał powiat bardzo nam pomogły i zostały dobrze wykorzystane. Oczywiście ta transza również zostanie przez nas wykorzystana w całości. Mam nadzieję, że w przypadku oszczędności poprzetargowych wolne środki pozostaną w powiecie z przeznaczeniem na inne zadania – dodał starosta.

W latach 2010 – 2013 na usuwanie skutków powodzi Powiat Jasielski pozyskał łącznie ponad 23 miliony złotych. Dzięki tym środkom, m.in. wyremontowano 64 odcinki dróg powiatowych, przebudowano 3 mosty i zlikwidowano 3 osuwiska – dodał starosta Adam Kmiecik.

promesy powiat

Starostwo Powiatowe w Jaśle