sobota, 18 maja, 2024

Rada Seniorów zaprzysiężona

0
Rada Seniorów zaprzysiężona
Udostępnij:

Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzeniem Rady Seniorów Miasta Jasła, powołanej uchwałą Rady Miejskiej Jasła w początkiem listopada ub.r. Pierwsza sesja RS poświęcona była wyborom prezydium Rady. Przewodniczącym został Adam Owiński, wiceprzewodniczącymi Waleria Ćwik i Felicja Jałosińska, sekretarzem Maria Gubała.

Rada Seniorów ma charakter doradczy, konsultacyjny oraz inicjatywny. Miasto ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej – wyjaśnia Agata Koba, rzecznik prasowy UMJ. – Członkowie rady będą mogli także zgłaszać uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez burmistrza i Radę Miejską Jasła, dotyczących sytuacji seniorów. Rada Seniorów podejmuje działania mające na celu integrację jasielskiego środowiska osób starszych oraz wzmocnienie udziału seniorów w życiu miasta.

Członkowie Rady Seniorów wybrani zostali poprzez zgłoszenie kandydatów reprezentujących 9 jasielskich stowarzyszeń i organizacji, które działają na rzecz środowisk osób starszych lub zrzeszają osoby starsze. Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, a w jej skład mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie miasta Jasła. Rada Seniorów liczy 16 członków.

– Przed państwem duże wyzwanie, liczymy na działania mające na celu integrację jasielskiego środowiska osób starszych oraz umocnienie udziału seniorów w życiu miasta Jasła. Powierzenie państwu mandatu radnego jest wyrazem zaufania, ale też i nadziei na skuteczne działania oraz aktywności w działaniu na rzecz lokalnej społeczności – podkreślił Henryk Rak, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła.

Wczoraj członkowie Rady Seniorów odebrali zaświadczenia o powołaniu do tego szacownego gremium, po czym złożyli uroczyste ślubowanie: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Rady Seniorów Miasta Jasła sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro miasta Jasła i reprezentowanych przeze mnie osób starszych”. Każda z osób mogła dopowiedzieć formułkę „Tak mi dopomóż Bóg”.

W I kadencji Rady Seniorów Miasta Jasła działać będą: Elżbieta Bernal – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jaślanie”, Waleria Ćwik – Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zdzisław Dziedzic – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jaślanie”, Maria Gubała – Klub Niezapominajki przy Zarządzie Osiedla Jasło – Mickiewicza, Felicja Jałosińska – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Zofia Kawa – Polski Komitet Pomocy Społecznej, Teresa Krajewska – Klub Seniora przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Józef Liniewski – Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jan Paweł Łucki – Rodzinny Ogródek Działkowy „Nasz Ogródek” w Jaśle, Maria Mazan – Polski Komitet Pomocy Społecznej, Oddział Jasło, Adam Owiński – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Jaślanie”, Marian Sobel – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zdzisław Świstak – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Stanisława Turek – Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wilhelmina Wąsik – Klub Seniora przy Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Henryk Zych – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

– Jestem przekonany, że powołanie Rady będzie korzystne zarówno dla obecnej Rady Miasta, dla władz tego miasta, burmistrza i wiceburmistrzów oraz mieszkańców miasta, nie tylko wieku powyżej 60 lat. Będzie korzystne dlatego, bo ludzie w naszym wieku mają już określone doświadczenie życiowe, są najczęściej ludźmi spełnionymi, wiedzą co im jest potrzebne i mogą zwracać uwagę na te problemy, które czasem nie są dostrzegane przez innych – mówił w trakcie wczorajszych obrad przewodniczący Adam Owiński.

Kolejne obrady RS, podczas których przyjętym ma być roczny plan pracy RS, jak również przygotowana lista problemów tematów, jakim w pierwszej kolejności zajmą się radni – seniorzy zaplanowana został na 8 kwietnia br. o godz. 17. Obrady odbędą się w UMJ.

Ewa Wawro

 {gallery}galerie/2015_rok/rada_seniorów_{/gallery}