sobota, 13 lipca, 2024

Remont kapliczki przy skrzyżowaniu ulicy Jagiełły i Bednarskiej

0
Remont kapliczki przy skrzyżowaniu ulicy Jagiełły i Bednarskiej
Udostępnij:

W ostatnich dniach sierpnia rozpoczęły się prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej u zbiegu ulic: Bednarskiej, Jagiełły i PCK.

Istnienie tego obiektu potwierdzają źródła z 1654 r. Pierwotnie była to kapliczka drewniana, na przełomie XVIII/XIX w. została zastąpiona obiektem murowanym. Kapliczka usytuowana była w obrębie obwałowań miejskich. Być może stanowiła część dawnej Bramy Bieckiej, zamykającej dostęp do miasta z kierunku Biecza. Niektórzy dopatrują się związków kapliczki z funkcjonującym w tym miejscu szpitalem karmelickim.

Zgromadzenie to wywarło istotny wpływ na historię i architekturę Jasła od początku XV w. do roku 1895. Wówczas to, po pożarze kościoła karmelitów, władze austriackie dokonały kasaty zgromadzenia. Działania te związane były z tzw. reformą józefińską, która doprowadziła do likwidacji zgromadzeń kontemplacyjnych na obszarze monarchii habsburskiej.

Integralną częścią kapliczki jest figura Matki Boskiej, otaczana czcią przez pokolenia mieszkańców Jasła. Jest to kamienna rzeźba Maryi z Dzieciątkiem, stojącej boso na kuli ziemskiej oplatanej przez węża. Postać okrywa błękitny płaszcz, spięty pod szyją i opadający stożkowo ku dołowi. Suknia ozdobiona jest ornamentem geometrycznym i roślinnym w układzie pionowym. Na lewej wysuniętej ręce Maryi siedzi Dzieciątko z kulą ziemską i berłem. W prawej ręce Maryja dzierży berło. Głowę Maryi i Dzieciątka zdobią ażurowe korony. Rzeźba została datowana na I połowę XVII w. a korony i berła na wiek XVIII.

Na czas remontu kapliczki i muru oporowego figura Matki Boskiej została zdeponowana w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Wszyscy czciciele Matki Boskiej i miłośnicy historii miasta Jasła mogą ją podziwiać na ekspozycji sakralnej w godzinach pracy Muzeum w Jaśle.

Muzeum Regionalne w Jaśle