wtorek, 18 czerwca, 2024

„Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza”

0
„Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza”
Udostępnij:

Powiat jasielski wspólnie z partnerem słowackim Agrncją Rozowju Regionalnego ze Svidnika na Słowacji realizują projekt pn. „Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza”.
Celem projektu jest promocja regionu pogranicza poprzez stworzenie i promocję marek i produktów regionalnych powiatu jasielskiego i okresu Svidnik na Słowacji. Działania projektu skupiają się szczególnie na:

– pomocy w nawiązywaniu nowych kontaktów międzynarodowych pomiędzy przedstawicielami firm i instytucji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz turystyki;

– rozwoju potencjału lokalnych firm, podniesienie ich kompetencji i znajomości kraju sąsiada, promocji dobrych praktyk w dziedzinie transgranicznej współpracy gospodarczej, promocja i kreowanie marek regionalnych dla najlepszych produktów pogranicza.

Zapraszamy do współpracy szczególnie – firmy działające w obszarze pogranicza, w tym małe firmy związane z turystyką; jak również organizacje pozarządowe wspierające rozwój lokalny regionu i promujące jego dziedzictwo kulturowe.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w działaniach projektu zapraszamy na szkolenia i konferencje tematyczne, które odbywać się będą w Jaśle i na terenie powiatu Jasielskiego od lutego.

Luty 2014 – Jasło – szkolenie poświęcone przygotowaniu dobrego produktu turystycznego

Marzec 2014 – Nowy Żmigród – konferencja związana z tworzeniem marki regionalnej i promocji istniejących i planowanych produktów turystycznych

Kwiecień 2014 – Jasło – szkolenie poświęcone przedsiębiorczości i sprzedaży produktów turystycznych regionu turystom.

Maj 2014 – Nowy Żmigród – konferencja podsumowująca działania projektowe oraz omawiająca potencjalne marki regionalne, produkty turystyczne i regionalne oraz potencjał współpracy transgranicznej w dziedzinie turystyki i sprzedaży produktu lokalnego.

Dodatkowo osoby zainteresowane doświadczeniami słowackimi w rozwoju produktów turystycznych zapraszamy do udziału w wizycie studialnej do okresów przygranicznych Słowacji w kwietniu 2014.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu pod adresem: www.powiat.jaslo.pl (zakładka mikroprojekt).

Wszystkie osoby i instytucje oferujące turystom produkty turystyczne (w tym produkty lokalne i regionalne) zapraszamy do ich zgłoszenia na stronie:

www.powiat.jaslo.pl/ankieta

Zgłoszone produkty zostaną umieszczone w bazie danych powiatu jasielskiego dostępnej dla turystów oraz w katalogu produktów przygotowywanym w ramach projektu.

 prokekt Obiektyw

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013