sobota, 13 lipca, 2024

Rusza budowa nowej drogi w jasielskiej strefie inwestycyjnej

0
<strong>Rusza budowa nowej drogi w jasielskiej strefie inwestycyjnej</strong>
Zdjęcie - przebieg 5KDZ fot. UMJ
Udostępnij:

Do końca września na terenie warzyckiej strefy inwestycyjnej ma powstać nowa droga o długości 1,2 km, która będzie łączyć ul. Meblową z J. Piłsudskiego. Inwestycja, której wartość wynosi 10 mln zł, finansowana jest środków norweskich i budżetu państwa, a także ze środków własnych Miasta Jasła, a powstaje w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom!”.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli ze strony miasta: burmistrz Jasła Ryszard Pabian oraz Jacek Borkowski – Skarbnik Miasta Jasła, natomiast ze strony wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle: Adam Matuszewski, Prezes Zarządu oraz Zbigniew Brączyk, Członek Zarządu.

Bardzo cieszymy się kiedy inwestycje w mieście realizują lokalni wykonawcy. Po pierwsze dlatego, że mamy sprawdzonego wykonawcę, a po drugie ponieważ nasze lokalne przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania środków zewnętrznych – mówił burmistrz Ryszard Pabian. Burmistrz przypomniał, że inwestycje w strefie warzyckiej realizowane są od 2010 r., kiedy to powstała ul. Produkcyjna, a później ul. Prosta i Meblowa. – Teraz budujemy 1,2 kilometrowy odcinek, który połączy je z ul. Piłsudskiego. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku pozostałych dróg, które powstały wcześniej, również teraz zwiększy się zainteresowanie ze strony inwestorów, bo w tej chwili dojazd do strefy warzyckiej był wyłącznie z ulicy Bieszczadzkiej – podkreślał burmistrz.

Z kolei wykonawca inwestycji podkreślał, że najważniejszym wyzwaniem będzie krótki czas na realizację. – Każda inwestycja realizowana na terenie miasta wiąże się z niespodziankami, jakie napotykamy na placu budowy, na przykład w postaci sieci mediów. Jednak realizujemy tak wiele zadań, że nie powinno być problemu. Tylko na ten rok mamy już zakontraktowane roboty o wartości ponad 70 mln zł – wyjaśniał Adam Matuszewski, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Budowa drogi realizowana jest w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom!”, ze środków norweskich, jednak ze względu na wysokość zadania musiała zostać dofinansowana również ze środków miasta. – Nasz wniosek składaliśmy kilka lat temu, stąd też wzrosła jego wartość. Dopiero trzeci przetarg pozwolił nam na podpisanie umowy, jednak musieliśmy zabezpieczyć dodatkowe 3,5 mln złotych. Pozostałe środki pochodzą z programu norweskiego oraz budżetu państwa – dodał Jacek Borkowski, skarbnik Jasła.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • wykonanie robót ziemnych związanych z budową drogi gminnej, ścieżki rowerowej, chodnika i zjazdów,
 • wykonanie przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej,
 • wykonanie odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa z odpływem wód opadowych do rowów melioracyjnych i potoku warzyckiego),
 • wykonanie łącznie czterech przepustów ramowych: dwa na istniejącym cieku wodnym przylegającym do przedmiotowej inwestycji tj. potok warzycki, oraz dwa na rowach melioracyjnych,
 • budowa gminnej drogi 5KDZ o długości 1172 m,
 • budowa skrzyżowania z DK 28 – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • budowa chodników i ścieżki rowerowych wzdłuż projektowanej drogi,
 • wykonanie oświetlenia drogi, kanału teletechnicznego, konstrukcji nawierzchni drogi gminnej oraz nawierzchni zielonych,
 • wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wartość inwestycji: 9 997 155,26 zł

W tym dofinansowanie:

 • 6 570 993,33 zł – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 (85 %) i budżet państwa (15%)
 • 3 426 161,93 zł – wkład Miasta Jasła

Projekt „Jasło – moje miasto, mój dom!”

 • program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021
 • wartość projektu: 15 328 498,86 zł (3 371 346 euro)
 • wartość dofinansowania: 15 328 498,86 zł (3 371 346 euro)
 • partner wiodący: Miasto Jasło

Partnerzy projektu:

 • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
 • Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
 • Fundacja Aktywna Galicja

Okres realizacji: 1.08.2021 r. – 29.04.2024 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu:

 1. Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, partner projektu: Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
 2. Ścieżki kariery szyte na miarę, partner projektu: Fundacja Aktywna Galicja w Jaśle
 3. Miejski design
 4. Potencjały miasta bazą rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
 5. Dni przedsiębiorczości
 6. Realizacja programu Jasło Miasto Wiedzy
 7. Utworzenie centrum wspierania aktywności organizacji pozarządowych
 8. Centrum Aktywnego Seniora
 9. Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, partner projektu: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
 10. Budowa drogi 5KDZ wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 11. Budowa Centrum Komunikacyjnego w Jaśle
 12. Miasto to Ja
 13. Idziemy w Jasło
 14. Wdrażanie działań w oparciu o narzędzie samooceny dla jednostek samorządu terytorialnego przygotowane przez OECD
 15. Kontrola pod kontrolą
 16. System komunikacji z mieszkańcami Jasła
 17. Kto, co, gdzie, kiedy, dlaczego? – czyli stawiamy na zrozumiałą komunikację!
 18. Opracowanie programu dostępności dla Miasta Jasła

Więcej o projekcie na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-miasto-moj-dom/

Urząd Miasta w Jaśle