poniedziałek, 8 sierpnia, 2022

Samorządowcy lobbują w sprawie przebiegu dróg

0
Samorządowcy lobbują w sprawie przebiegu dróg
Udostępnij:

Samorządy trzech powiatów : jasielskiego, krośnieńskiego i gorlickiego próbują lobbować w spawie korzystnego dla regionu przebiegu drogi szybkiego ruchu i możliwie najkorzystniejszego dostępu do autostrady A4. Jak na razie w Małopolsce już są rezultaty starań, na Podkarpaciu kończy się na zainteresowaniu. 

Dziś w starostwie powiatowym w Jaśle odbyła się konferencja poświęcona konieczności opracowani koncepcji przebiegu drogi szybkiego ruchu  Barwinek-Krosno-Jasło-Gorlice-Tarnów-Nowy Korczyn- Kielce.  Samorządowca rozmawiali o wyznaczeniu korytarza komunikacyjnego pod planowaną drogę, a także o jak najbardziej dogodnym połączeniu między Gorlicami a Jasłem z drogą krajową nr 28.  Wydaje się, że jedyną szansa na realizację tych inwestycji jest współdziałanie wszystkich zainteresowanych samorządów.  I to dzisiejsze spotkanie miało temu właśnie służyć. Tematem zainteresowania są  także powiaty :ustrzycki, sanocki, brzozowski, strzyżowski, dębicki i mielecki.

Jak się okazuje, od słów do czynów wiedzie nieraz różna droga. Już w ub. roku 25 samorządów małopolski podpisało porozumieniom o współpracy w spawie opracowania koncepcji przestrzennej tej drogi. Na zlecenie zarządu województwa małopolskiego pracownia projektowa opracowała koncepcję przebiegu drogi łączącej powiat gorlicki z autostradą A4, ale ogranicza się ona wyłącznie do terenu Małopolski.  Zarząd Podkarpacia nadal „przysypia nad tematem.

Podkarpackie znowu w tyle

c01– Lobbujemy już od 2011 r, jak widać na terenie województwa małopolskiego jesteśmy skuteczni mówi  Mirosław Wędrychowicz, starosta gorlicki. – Zarząd województwa zlecił krakowskiej firmie opracowanie wariantowej koncepcji przebiegu tej trasy, od Kielc przez Tranów do Barwinka, z przecięciem drogi krajowej nr 28, niestety z pominięciem województwa podkarpackiego. I tu jest słaby punkt, gdyż bez uwzględnienia zachodniej czci podkarpackiego, ta droga nie ma większego sensu. Droga musi stwarzać możliwości dobrego skomunikowana dla siedmiu powiatów. To region o bardzo dużym potencjale gospodarczym i turystycznym. Ale z drugiej strony jest terenem o bardzo dużym wskaźniku bezrobocia. Bez tej drogi ten region na pewno nie będzie się rozwijał prawidłowo i symetrycznie. Jesteśmy pewni, że nie przebiegnie tędy autostrada, w związku z tym musimy zrobić wszystko, by się z autostradą A4, jak również z układem komunikacyjnym na Słowacji połączyć jak najsprawniej – podkreśla Wędrychowicz.

Samorządowcy wiedzą, że nie będzie łatwo to tych racji przekonać władze krajowe i szefów GDDKiA. To trudny teren pod budowę dróg, a do tego  objęty obszarem Natura 2000.

– Należy się liczyć z bardzo dużymi kosztami, sięgającymi nawet 10 mld złotych i myśleć o bardzo odległej perspektywie, bo jak sądzę do roku 2030. Ale jeśli nie zaczniemy o tym mówić już teraz, to ta droga nigdy nie powstanie – zaznacza starosta gorlicki.  – Gdybym jednak nie wierzył, że taki przebieg drogi, mimo ogromnych kosztów i ograniczeń z tym związanych, to by mnie tu nie było. Jesteśmy w stanie wypracować w każdej trudnej sytuacji nowe rozwiązanie. Dolina Rospudy jest tego dobrym przykładem, przesunęła się inwestycja o rok czy dwa, ale będzie realizowana  – dodaje.

c05– Staramy się wpłynąć na zarząd województwa podkarpackiego, aby przystąpił do prac koncepcyjnych – mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski.- Zależy nam na jak najbliższym przebiegu tej drogi przez teren powiatu jasielskiego. Dzięki temu mielibyśmy dobrą komunikację zarówno z Leskiem, Sanokiem, Ustrzykami i przejściem granicznym w Krościenku, jak i – przez węzeł S19 – z Barwinkiem. Natomiast w kierunku północnym, zależy nam na tym, aby jak najszybciej dotrzeć do autostrady A4.  Zainteresowanie naszych władz samorządowych jest duże, ale na tym się kończy, a  samorząd Małopolski przełożył zainteresowanie na konkretne czyny – podkreśla Kmiecik.

Uczestnicy dzisiejszej konferencji podpisali wspólne stanowisko w tej sprawie, którego obszerne fragmenty przytaczamy poniżej

Ewa Wawro

„Przedstawiciele samorządów Województw Podkarpackiego i Małopolskiego (…) stwierdzają, że w ramach zawartego Porozumienia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zlecił opracowanie koncepcji przestrzennej trzech nowych dróg szybkiego ruchu, w ramach której opracowano, obecnie konsultowaną, koncepcję przestrzenną drogi Kielce-Nowy Korczyn-Tarnów-Barwinek. Jednocześnie zebrani stwierdzają, że żadne prace w tym zakresie nie są prowadzone w Województwie Podkarpackim. Brak równoczesnych prac koncepcyjnych po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego spowodował brak spójności planowanego przebiegu drogi z oczekiwaniami i potrzebami samorządów południowej części Województwa Podkarpackiego. Przyjęcie przebiegu nowo projektowanej drogi na granicy Województw Małopolskiego i Podkarpackiego ustalonych w koncepcji realizowanej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, uniemożliwi w przyszłości przesunięcie przebiegu drogi w okolice Jasła i Krosna. Oznacza to, że cel strategiczny i operacyjny przyjęty w założeniach opracowanej koncepcji po stronie Małopolski, a ujęty również w części Województwa Świętokrzyskiego nie będzie uwzględniony po stronie Województwa Podkarpackiego.

(…) Uczestnicy spotkania apelują do Zarządu Województwa Podkarpackiego o pilne podjęcie działań zapewniających opracowanie wspólnej koncepcji przestrzennej drogi z Małopolską, która będzie zapewniała osiągnięcie celów zarówno strategicznego jak i operacyjnego samorządom południowej części Województwa Podkarpackiego. Ze swojej strony deklarujemy pełne poparcie i udzielenie pomocy w tym zakresie.

Równocześnie wnioskujemy do Zarządu Województwa Małopolskiego o przyjęcie planowanej drogi Kielce-Nowy Korczyn-Tarnów-Gorlice-Jasło-Krosno-S19 jako pierwszorzędnej, z trzech rozważanych, ze względu na największy obszar jak i liczbę mieszkańców, który obejmuje także najwyższe wskaźniki jakie będą osiągnięte. Zwracamy się z prośbą o zmianę przebiegu drogi na granicy województw uniemożliwiającą ustalenie jej trasy po stronie Województwa Podkarpackiego w bezpośredniej bliskości Jasła i Krosna i dalej do S19 w węźle planowanej drogi Sanok-S19. Taki przebieg drogi pozwoliłby osiągnąć cele strategiczne i operacyjne założony w opracowanej koncepcji. (…)

Uczestnicy spotkania uznają, że lata 2014-2021 to najlepszy okres na przygotowanie koncepcji i projektów nowej sieci planowanych dróg, których realizacja miałaby rozpocząć się w następnym okresie budżetowym UE tj. po 2021 roku.

Zebrani wyrażają przekonanie, że tylko odpowiedzialność i współpraca wszystkich stron gwarantują przeciwdziałanie wykluczeniu tej części Polski.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj