niedziela, 21 kwietnia, 2024

Stawiamy na młodość i kreatywność – już wkrótce w GEN-ie ruszają Giełda GENialnych Projektów i Jasielski Uniwersytet Dziecięcy

0
Stawiamy na młodość i kreatywność – już wkrótce w GEN-ie ruszają Giełda GENialnych Projektów i Jasielski Uniwersytet Dziecięcy
Udostępnij:

Jednym z najważniejszych potencjałów naszego miasta są zaangażowani i kreatywni mieszkańcy, którzy charakteryzujący się dużą determinacją oraz wolą działania. W realizowanym przez Miasto Jasło programie „Jasło Miasto Wiedzy” stawiamy na dzieci i młodzież jasielską i właśnie do nich kierujemy dwa projekty edukacyjne, które pozwolą im jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła.

W tym roku szkolnym prowadzić będziemy skierowany do młodszych dzieci Jasielski Uniwersytet Dziecięcy oraz Giełdę GENialnych pomysłów – adresowaną do dzieci starszych i młodzieży. Zapleczem dydaktycznym dla tych projektów będzie Generator Nauki GEN, znajdujący się w Jaśle przy ul. Bednarskiej 2. Ruszamy końcem października!

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy (JUD)

JUD, który funkcjonuje już w mieście od kilkunastu lat, wystartuje w nieco zmienionej formule. Już początkiem października planowany jest elektroniczny nabór chętnych. W tym roku zajęcia adresowane są do młodych jaślan w wieku od 6 do 8 lat, a odbywać się będą w następującym podziale:

  • grupa 6 latków – dwie grupy po 15 osób;
  • grupa 7 latków – dwie grupy po 15 osób;
  • grupa 8 latków – jedna grupa 15 osób.

Więcej szczegółów podamy przy ogłoszeniu naboru.

Giełda GENialnych Projektów (GGP)

Z kolei konkurs GGP adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10 do 19 lat zamieszkałych na terenie Jasła oraz do nauczycieli, wychowawców, trenerów i instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą w podmiotach oświatowych, kulturalnych, sportowych, wychowawczo-opiekuńczych oraz stowarzyszeniach na terenie miasta.

Uczestniczący w GGP młodzi jaślanie będą mieli za zadanie zrealizować projekty badawcze dotyczące naszej jasielskiej społeczności i mieszczące się w jednej z trzech kategorii:

  • naukowo-badawczej – poprzez rozwiązanie i zaprezentowanie wyników istotnego dla społeczności lokalnej problemu badawczego ze sfery humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej lub artystycznej, z wykorzystaniem metody PBL (strategii uczenia się poprzez rozwiązywanie angażującego dylematu),
  • społecznej – poprzez zaplanowanie i zaprezentowanie przedsięwzięcia  adresowanego do grup społeczności lokalnej mającego na celu pozytywną zmianę w najbliższym otoczeniu, rozwój przedsiębiorczości, kształtowanie aktywności obywatelskiej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, udział w kulturze, turystyce, sporcie i rekreacji itp.
  • praktyczno-konstrukcyjnej – poprzez zaprojektowanie, wykonanie i zademonstrowanie konkretnego, materialnego wytworu o charakterze użytecznym i edukacyjnym np. produktu medialnego lub artystycznego, gry miejskiej, mapy aktywnej, kroniki, albumu, modelu edukacyjnego itp.

Szczegóły przekażemy już wkrótce. Rozpoczęcie planujemy w drugiej połowie października br.

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny (DUT)

Uzupełnieniem tych działań jest również Dziecięcy Uniwersytet Techniczny (DUT), prowadzony przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza między innymi w partnerstwie z Miastem Jasłem. Oferta edukacyjna DUT przewidziana jest dla dzieci w wieku od 8-12 lat, a zajęcia również będą odbywać się w Generatorze Nauki.

Więcej informacji na stronie: www.dolinawiedzy.pl/dut

Bardzo cieszymy się, że nasi mieszkańcy są zainteresowani prowadzonymi przez nas działaniami edukacyjnymi prowadzonymi w ramach „Jasła – Miasta Wiedzy”, liczymy na Waszą obecność w Generatorze Nauki GEN, który będzie skupiał jeszcze wiele innych działań i już niedługo zostanie otwarty.

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy oraz Giełda GENialnych Pomysłów to zadania realizowane przez Miasto Jasło ze środków projektu  „Jasło – moje miasto, mój dom” w ramach przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa.

Urząd Miasta w Jaśle