wtorek, 27 lutego, 2024

To już 80 lat!

0
To już 80 lat!
Udostępnij:

20 października br. na długo pozostanie w pamięci młodych i starszych mieszkańców Osobnicy, którzy z radością , ale i ogromnym sentymentem uczestniczyli w jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego.
Na tak doniosłą uroczystość przybyło wielu gości, a wśród nich swoją obecnością zaszczycili: Senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Dziekan ks. Franciszek Motyka, Proboszcz ks. Czesław Szewczyk z ks. Kazimierzem Markiem i ks. Andrzejem Chmielem, Wójt Gminy Jasło p. Stanisław Pankiewicz, radny powiatowy Henryk Motkowicz, Zofia Lazar – była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jasło wraz z radnymi wsi Osobnica –Wincentym Ochwatem i Bronisławem Olbrychem, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Kazimierz Janiga, nauczyciele – emeryci i pracownicy – emeryci, Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 na czele z przewodniczącym Stanisławem Majewskim, przedstawiciele byłych Rad Rodziców i obecnej Rady Rodziców z jej przewodniczącą Anną Bąk, dyrektorzy szkół z terenu gminy Jasło, rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.

Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta o godzinie 9.00 w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława BM i św. Jadwigi Śląskiej w Osobnicy, do którego obecni uczniowie, pod opieką nauczycieli, udali się w niecodziennym orszaku za pocztem sztandarowym szkoły. Eucharystii, koncelebrowanej przez księdza Proboszcza Czesława Szewczyka i księdza Andrzeja Chmiela, przewodniczył ksiądz Dziekan Franciszek Motyka, który wygłosił także homilię. Po Mszy Świętej goście udali się do szkoły, aby zwiedzić jej budynek i odbyć wzruszającą podróż w czasie.

Kulminacyjnym punktem programu były uroczystości zorganizowane w szkolnej sali gimnastycznej. Rozpoczęły się one od powitania gości przez panią Lidię Dubiel – dyrektor Zespołu Szkół w Osobnicy. W dalszej części spotkania pani dyrektor wygłosiła przemówienie, w którym zwróciła uwagę na 3 okazje dzisiejszej uroczystości: JUBILEUSZ 80-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OSOBNICY, ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY ŚW. JANA KANTEGO oraz 15-LECIE ISTNIENIA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W OSOBNICY.

Następnie głos zabrali: Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca, Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz oraz pani dyrektor Zofia Lazar –wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jasło, którzy wyrazili słowa uznania oraz życzenia dla całej społeczności szkolnej z okazji wyjątkowego jubileuszu. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła także przewodnicząca obecnej Rady Rodziców Anna Bąk.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna uroczystości. Zebrani obejrzeli wspaniały, skłaniający do refleksji i zadumy montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Osobnicy pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Majsterkiewicz, Elżbiety Lenar, Edyty Bary. O oprawę muzyczną zadbał Grzegorz Łącki. Widzowie docenili talent aktorski i ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz bogatą scenografię wzbogaconą pokazem multimedialnym z wykorzystaniem archiwalnych fotografii.

Po przedstawieniu dyrektor Lidia Dubiel wraz z Markiem Godlewskim – zastępcą dyrektora oraz z Danutą Ryznar – naszą szkolną bibliotekarką dokonali wręczenia dyplomów i nagród za udział w konkursie zorganizowanym przez Koło Przyjaciół Biblioteki i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej, którego celem było poznanie historii szkoły i jej patrona oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

W dalszej części obchodów głos ponownie zabrała pani dyrektor Lidia Dubiel. W swoim przemówieniu wyrazy głębokiej wdzięczności za przygotowanie JUBILEUSZU 80-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ skierowała do całej społeczności szkolnej i do osób, którym na sercu leży dobro naszej placówki.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie budynku szkoły podstawowej. Goście mogli oglądać okolicznościowe wystawy (m.in. „Droga powrotu do naszej szkoły Patrona – Św. Jana Kantego”, „Szkoła dawniej i dziś”), na których zostały przedstawione dzieje szkoły od czasu jej powstania do chwili obecnej. Zwiedzający byli pod wrażeniem prac plastycznych uczniów.

Po zakończonych uroczystościach zebrani goście udali się na spotkanie okolicznościowe, by powspominać czas spędzony w murach naszej wiecznie młodej duchem 80-latki.

Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili ten ważny dla nas jubileusz oraz tym, którzy przyczynili się do jego wyjątkowego charakteru.

Anna Porębska

Zdjęcia wykonała Natalia Dubiel

{gallery}galerie/jubileusz_osobnica{/gallery}