środa, 28 lutego, 2024

Witold Lechowski wicewojewodą podkarpackim

0
Witold Lechowski wicewojewodą podkarpackim
Udostępnij:

Premier Beata Szydło, na wniosek wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, powołała na stanowisko wicewojewody podkarpackiego Witolda Lechowskiego z dniem 16 grudnia br.
Witold Lechowski jest magistrem historii. W latach 2002-2015 był radnym powiatu jasielskiego, od 2006 do 2010 r. pełnił funkcję wicestarosty powiatu jasielskiego.

Wicewojewoda koordynuje oraz bezpośrednio nadzoruje i kieruje realizacją zadań Wojewody w zakresie:

– gospodarki nieruchomościami, nieruchomości rolnych i urządzeń terenów rolnych, uwłaszczeń jednostek samorządu terytorialnego, rewindykacji mienia oraz nabywania nieruchomości pod drogi krajowe i autostrady,

– spraw obywatelskich, w tym ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, paszportów oraz cudzoziemców,

– stosunków pomiędzy państwem, a kościołami i związkami wyznaniowymi,

– gospodarki żywnościowej,

– nadzoru farmaceutycznego,

– ochrony środowiska,

– ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa,

– nadzoru weterynaryjnego,

– nadzoru budowlanego,

– transportu drogowego,

– nadzoru sanitarnego,

– kontroli geodezyjnej i kartograficznej, katastru nieruchomości, zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Systemu Informacji o Terenie.

PUW Rzeszów