sobota, 15 czerwca, 2024

Wydawanie żywności

0
Wydawanie żywności
Udostępnij:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach 17, 18, 19, 22, 23 czerwca 2015 r. w godzinach od 9 do 14 w Jaśle przy ul. Baczyńskiego 29 (świetlica Pektowin-Naturex) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle wydawał będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. Żywność przekazana zostanie osobom na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 poz. 163) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 823) tj. kwoty 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3 lub pod numerami telefonu: 13 44 37 009 lub 13 44 37 016.

UMJ