poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Z nauką za pan brat – wystartowała 8. edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM

0
Z nauką za pan brat – wystartowała 8. edycja Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM
Liga z Lotosem, nagrodzony zespół w roku szkolnym 2021-2022
Udostępnij:

Już ósmy raz uczniowie jasielskich szkół podstawowych będą realizowali małe projekty naukowo-badawcze w ramach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży interesujących się różnymi dyscyplinami naukowymi, które pozwala na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu, poza systemem klasowo-lekcyjnym.

Dzięki zastosowanej metodzie projektowej młodzi adepci nauki rozwiązują ciekawe dylematy badawcze, dotyczące Jasła i jego mieszkańców, wykorzystując różne źródła wiedzy, przeprowadzając własne badania i obserwacje oraz zdobywając cenne informacje ze specjalistycznych zasobów lokalnych instytucji. Dzięki patronatowi i finansowemu wsparciu Fundacji LOTOS autorzy najlepszych projektów zostaną uhonorowani wartościowymi nagrodami, a szkoła, której uczniowie zdobędą nagrodę główną, zostanie wyposażona w nowoczesną pracownię dydaktyczną o wartości 150 tys. zł.

W dotychczasowych zmaganiach Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM, dzięki zaangażowaniu, pomysłowości i kreatywności uczniów i ich opiekunów, takie pracownie, wyposażone w nowatorskie pomoce naukowe, trafiły już do dwóch jasielskich jednostek: Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi i służą obecnie całej społeczności szkolnej.

W tym roku szkolnym Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM cieszy się dużym zainteresowaniem – szkoły podstawowe w Jaśle zgłosiły 30 projektów naukowo-badawczych, w których bierze udział 90 uczniów z klas I-VIII pod opieką 28 nauczycieli-Opiekunów Ligi. Tematy tegorocznych projektów oddają niepokoje i problemy współczesnych, trudnych czasów, dotyczą m.in. zagadnień ekologicznych, kryzysu energetycznego, zdrowia psychicznego nastolatków po pandemii. Uczniów interesują kwestie związane z robotyką, statystyką, sportem, zdrowym trybem życia, historią i teraźniejszością rodzinnego Jasła.

Ligowicze zaprezentują rezultaty swoich odkryć i dociekań naukowych przed publicznością złożoną z koleżanek i kolegów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli samorządu, Grupy LOTOS i mediów lokalnych. Projekty zostaną ocenione przez ekspercką komisję, powołaną przez Burmistrza Miasta Jasła.

Życzymy młodym badaczom i ich opiekunom wiele radości z odkrywania piękna i mądrości nauki, przyjaznych i twórczych relacji w pracy zespołowej oraz fascynujących wyników przeprowadzonych badań.

Urząd Miasta w Jaśle