środa, 28 lutego, 2024

Zmarł Marian Zawiliński

0
Zmarł Marian Zawiliński
Udostępnij:

We wtorek 27 grudnia 2016 odszedł od nas na zawsze, przeżywszy 88 lat, Marian Zawiliński. Dla bliskich mąż, tatuś, dziadziu i pradziadziu, w społeczności lokalnej ceniony lekarz chirurg – doktor nauk medycznych – ze społecznym zacięciem.

Urodził się 21 II 1928. w Sobniowie jako syn Jana i Teresy z Dacylów. Edukację rozpoczął w Szkole Powszechnej w Sobniowie gdzie ukończył I klasę. Następnie uczęszczał do Szkoły Powszechnej im. Romualda Traugutta w Jaśle. Tu ukończył IV klasę. W czasie okupacji był uczniem Szkoły Powszechnej im. Stanisława Staszica w Jaśle. Po zakończonej wojnie, w dniu 15 II 1945 zdał egzamin do Gimnazjum i Liceum w Kołaczycach, a po zorganizowaniu Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle przeniósł się do tej szkoły. 1 VI 1949 złożył egzamin dojrzałości. W ostatnim roku nauki w liceum pełnił funkcję wójta centralnego. Od 1 X 1949 pracował w Szpitalu Powiatowym w Jaśle zdobywając potrzebne punkty na studia.

W 1950, po zdaniu egzaminu wstępnego został przyjęty na Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Dyplom lekarza uzyskał 6 II 1956. Nakazem pracy został skierowany do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaśle. Równocześnie pracował w Szpitalu Powiatowym w Jaśle na Oddziale Chirurgii pod kierownictwem ordynatora i dyrektora szpitala dr med. Antoniego Ferensa i dr Zbigniewa Przybyszowskiego. W szpitalu tym odbył specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej. Egzamin specjalistyczny I stopnia z chirurgii ogólnej złożył 12 IV 1961. Został oddelegowany do Szpitala Powiatowego w Ustrzykach Dolnych do pełnienia obowiązków ordynatora Oddziału Chirurgicznego. W styczniu 1962. powrócił do pracy w Szpitalu w Jaśle. W 1960 powierzono Mu obowiązki kierownika Powiatowej Przychodni w Jaśle, które pełnił do 1967. Po powrocie ze Szpitala w Ustrzykach Dolnych uzyskał zgodę kierownika Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Rzeszowie na specjalizację II stopnia z zakresu chirurgii ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Jaśle. Po odbyciu koniecznych staży klinicznych prawie we wszystkich Ośrodkach Kliniczno-Akademickich w Polsce a szczególnie w Krakowie, w dniu 14 IV 1967 złożył egzamin specjalizacyjny II stopnia z chirurgii ogólnej. W czasie pracy na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Powiatowego w Jaśle pełnił obowiązki zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgicznego. W 1968 zorganizował Pododdział Chirurgii Urazowej. Po odejściu dr med. Antoniego Ferensa na emeryturę, na skutek przyczyn politycznych, został zmuszony do odejścia ze Szpitala w Jaśle a także z rodzinnego Jasła. W tym czasie w Strzyżowie n/W dr Oskar Rozkosz organizował miejscowy szpital. Dr Marian Zawiliński otrzymał propozycję pracy w tym szpitalu i Przychodni Chirurgicznej. W zorganizowanym Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie wygrał konkurs na ordynatora Oddziału Chirurgicznego. Funkcję tę pełnił do 1985. W czasie pracy na tym Oddziale dokonał udanego przyszycia odciętej prawej ręki na cyrkularce u chorego E.S. ze Strzyżowa. Ręka ta wróciła do pełnej sprawności fizycznej, co potwierdził prof. dr hab. H. Kuś – kierownik Kliniki Chirurgii Ręki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tu dr Marian Zawiliński odbył wcześniej kilka kursów Chirurgii Ręki i Mikrochirurgii. W latach osiemdziesiątych podjął pracę w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Święcanach. Dzięki współpracy z dyrekcją miejscowej szkoły oraz z mieszkańcami Święcan udało mu się rozbudować miejscowy Ośrodek Zdrowia. Powstały dwa gabinety lekarskie, gabinet stomatologiczny z pełnym nowoczesnym wyposażeniem oraz nowy gabinet w miejscowej szkole podstawowej. Poszerzono personel pielęgniarski. Dr Marian Zawiliński pracował w Święcanach przez piętnaście lat, po czym przeszedł na emeryturę. Kontynuował służbę w zawodzie lekarskim w Poradni Chirurgicznej przy Hutach Szkła w Krośnie a także w Ambulatorium Lekarskim Cechu Rzemiosł Różnych w Jaśle. Praktykę lekarską dla rzemiosła jasielskiego rozpoczął w dniu 1 V 1959 . Pracował społecznie w rodzinnym Sobniowie w Harcerskim Kręgu Seniorów. Do harcerstwa należał bowiem w latach II wojny światowej. Działano wówczas w konspiracji u boku Armii Krajowej.

Dr Marian Zawiliński działał w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W latach 2004-2008 pełnił funkcję prezesa Zarządu. Uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Franciszkańskich w Jaśle (1998-2000). Był członkiem Komitetów Organizacyjnych Obchodów 100-lecia i 125-lecia Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Pracował również naukowo w dziedzinie historii medycyny czego owocem była jego praca doktorska pt. „Udział Służby Zdrowia w ruchu oporu w powiatach jasielskim i krośnieńskim w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1944”. Obronił ją w krakowskiej Akademii Medycznej 8 XII 1986. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

W jednym ze wspomnień dr Marian Zawiliński pisze: „Jestem wdzięczny Opatrzności za natchnienie w pracy zawodowej a szczególnie chirurgicznej. Zawsze dążyłem do ratowania życia i zdrowia każdego człowieka, ratowania od kalectwa. Dzisiaj z radosnym sercem mogę spotkać ludzi w pełni sprawnych, uratowanych od nieszczęścia. Do dzisiejszego dnia zachowuję pamięć uratowanego dziecka, któremu przyszyłem nóżkę po ciężkim wypadku motocyklowym. Dokonałem wówczas ryzykownej operacji o wynik której wątpili inni lekarze. Wydarzenie miało miejsce bodajże w 1963. Dzisiaj, ten chłopiec w dorosłym już wieku jest w pełni sprawny”.

Od 1952 dr Marian Zawiliński był w związku małżeńskim z Zofią Jaworską. Razem wychowali i wykształcili pięcioro dzieci, w tym czwórkę lekarzy – trójkę stomatologów i specjalistę chirurga.

Z rodziną Świętej Pamięci Mariana Zawilińskiego łączymy się żałobnie w modlitwie i zadumie:

Nie pytamy Panie, dlaczego Go zabrałeś,
ale dziękujemy Ci za to,
że nam Go dałeś.

Pogrzeb Zmarłego odbędzie się w czwartek 29 grudnia 2016 w Jaśle.

Początek o godzinie 12.30 z Domu Żałoby przy ulicy Floriańskiej 31.

Nabożeństwo Żałobne w Kościele Farnym pod wezwaniem Wniebowstąpienia NMP zostanie odprawione o godzinie 13.00, po nim odprowadzimy Ciało Świętej Pamięci Mariana Zawilińskiego do grobowca rodzinnego na Starym Cmentarzu.

Źródło: tvjaslo.pl