piątek, 9 czerwca, 2023

Czernecki „superwizorem” w ZGDW?

0
Czernecki „superwizorem” w ZGDW?
Udostępnij:

Wyniki I posiedzenia Zgromadzenia ZGDW przyjmuję z zaskoczeniem i wręcz z dużym zażenowaniem. Moim zdaniem wspaniała idea, która legła u podstaw powołania do życia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, jako porozumienia międzygminnego w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w miarę upływu czasu i coraz większych pieniędzy zatraciła swój pierwotny charakter i stała się kolejnym „teatrem” swoistej walki politycznej, czy przysłowiowego „skoku na kasę”.
Przez 20 lat istnienia Związku członkiem zarządu, w tym jego Przewodniczącym mógł zostać tylko burmistrz lub wójt gminy członkowskiej. Tym samym można powiedzieć, że pracami Związku kierował „Primus inter pares” – pierwszy wśród równych sobie. Ten motyw, partnerstwo i samorządność, przyświecał twórcom i pomysłodawcom powołania związku międzygminnego, którzy widzieli szansę na wspólne, ponadgminne czy lokalne, efektywniejsze podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. To dawało motywację do współpracy gmin na partnerskich zasadach przy zachowaniu pełnej demokracji wśród członków Zgromadzenia, obniżało koszty działalności Związku.

Należy przypomnieć, że pomysłodawcami powołania Związku były władze samorządowe miasta Jasła pod kierownictwem Janusza Raka, które z powodzeniem w 1995 r. przeprowadziły referendum gminne w sprawie samoopodatkowania mieszkańców miasta Jasła z tytułu prowadzenia przez miasto gospodarki odpadami, dokończyły budowę miejskiej oczyszczalni ścieków i przygotowały program uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Jaśle oraz rozpoczęły przebudowę gospodarki cieplnej i układu komunikacyjnego w mieście.

Zmiany w Statucie Związku dokonane w dniu 29 stycznia 2013 r., a umożliwiające dokonanie wyboru w kolejnej kadencji jednego członka Zarządu Związku spoza członków Zgromadzenia i zatrudnienia takiej osoby w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru, stworzyło grunt do dzisiejszych decyzji tj. wyboru „superwizora” Związku. Warto się zastanowić co legło u podstaw wprowadzenia tych zmian! Czy pomysłodawcom zmian leżała na sercu „świetlana przyszłość Związku”, która mogłaby być zagrożona w wyniku kolejnych wyborów samorządowych. A może była to tylko ich polityczna przezorność, bo ciężko oddaje się władzę z wyboru za pracowniczy etat? Cóż przybył w środowisku kolejny element powyborczego tortu czy jak kto woli „wyborczy łup”, swoista przechowalnia „talentów menadżerskich”.

Po takiej zamianie Statutu decyzje Zgromadzenia nie powinny więc mnie dziwić, czy wprawiać w osłupienie. 14 listopada 2014 r. odbyły się uroczystości z okazji 20-lecia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i wśród gości zaproszonych lub co najmniej wymienionych zabrakło tych najważniejszych osób, którzy w 1996 r. tworzyły podwaliny i zakładały Związek. Szkoda, że o tym nie pamiętał były i obecny Przewodniczący Zarządu Związku, który od 4 lipca 1997 r. pełnił obowiązki Burmistrza Miasta Jasła, ale to już pewnie taka karma „superwizora” Związku.

W autorskiej informacji ZGDW o przebiegu I posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2014 r. m.in. czytamy:

„Wybrany został skład Komisji Rewizyjnej:

Ewa Gołębiowska, Burmistrz Pilzna (przewodnicząca Komisji), Rafał Papciak, Wójt Gminy Brzyska, Jacek Drobot, Zastępca Wójta Gminy Dębica (członkowie).”

Należy podkreślić, że członkami Zgromadzenia Związku są burmistrzowie i wójtowie gmin wchodzących w skład Związku (§ 4 ust.2 Statutu – http://www.wisloka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=1070&idmp=15&r=o ).

Nie ulega wątpliwości, że Gmina Dębica jest członkiem Związku – pozycja nr 18 – w załączniku nr 1 do Statutu Związku (§ 1 ust.2). Komisję Rewizyjną wybiera Zgromadzenie w składzie 3 osób spośród członków Zgromadzenia na okres jego kadencji (§ 26 ust.2 Statutu).

A więc, czy w świetle wyżej wymienionych uregulowań wybór Jacka Dobrota, zastępcy wójta (!) Gminy Dębica w skład Komisji Rewizyjnej Związku jest zgodny z prawem? Nie ulega wątpliwości, że taka sytuacja musi budzić poważne wątpliwości w świetle uregulowań statutowych Związku, ale pewnie jakże ważna jest dla obecnego Zarządu Związku.

Reasumując, jestem sceptykiem, co do przyszłości Związku, ale obym był złym prorokiem, gdyż temu Związkowi zawsze byłem przychylny i życzyłem samych sukcesów.

Janusz Przetacznik
członek Zarządu Miasta Jasła w latach 1994-1997, jeden z pomysłodawców i założycieli ZGDW.

Artykuł powiązany: Czernecki ponownie kieruje ZGDW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj