piątek, 24 maja, 2024

Dlaczego Miasto nie wykorzystuje szansy?

0
Dlaczego Miasto nie wykorzystuje szansy?
Udostępnij:

Władze lokalne za pomocą polityki podatkowej powinny stymulować lokalną społeczność do określonych działań oraz aktywizować inwestorów.  W związku z tym wydaje się, iż podatki lokalne można traktować jako jeden z instrumentów, który samorządy winny wykorzystywać do oddziaływania na procesy gospoda. 
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jedną z takich możliwości, powiedzmy – pierwszą z brzegu. Z dniem 28 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. Sama nazwa aktu prawnego brzmi karkołomnie (ta prawnicza nomenklatura), więc bez wchodzenia w zbędne szczegóły – o co chodzi? W konsekwencji zmiany przepisów, jednostki samorządu terytorialnego mogły udzielać, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych do 30 czerwca 2014 r., a nie jak wcześniej przewidywano – do 30 grudnia 2013 r.        

Przykładowo, Prezydent Miasta Tarnobrzega wystąpił z projektem uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną uwzględniając nowy termin przyznawania zwolnień tj. 30 czerwca 2014 r. Argumentował, iż przedłożenie projektu uchwały ma w szczególności na celu stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy. Kolejno, w dniu 30 stycznia 2014 r. Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła uchwałę nr LIV/675/2014 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.

Zdając sobie sprawę ze swojej daleko idącej naiwności w tym temacie, w serwisie internetowym miasta Jasła zacząłem szukać podobnej przedmiotowo uchwały, co znalazłem? Do dnia 31 grudnia 2013 r. obowiązywała uchwała nr X/71/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami na terenie Miasta Jasła.

W związku z tym, dnia 30 czerwca br. zwróciłem się do władz miasta o udzielenie informacji czy, ewentualnie jakie działania zostały podjęte w celu przedłużenia obowiązywania zwolnienia od podatku od nieruchomości. Jednocześnie zwróciłem uwagę na konieczność podjęcia przez Radę Miejską Jasła niezwłocznych prac mających na celu przygotowanie, a następnie przyjęcie nowej uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Ewentualna uchwała może obowiązywać do dnia 31 grudnia 2020 r., co więcej – nie ma konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, w związku z tym nawet przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji ekonomicznej będą mogli skorzystać z pomocy de minimis.

Powszechnie słyszy się, że nie ma pracy, że młodzi wyjeżdżają, a Jasło umiera – z drugiej strony jest cała gama prostych narzędzi, które mogą pobudzić lokalną społeczność do określonych działań oraz zainteresować inwestorów naszym regionem.

Dlaczego nie są wykorzystywane? Nie będę odpowiadał na to pytanie, odpowiedź przyjdzie sama, niedługo – będzie kategoryczna.

Wojciech Zając
Radny Rady Powiatu w Jaśle