niedziela, 21 kwietnia, 2024

Potrzebna jest rzetelna i konstruktywna debata

0
Potrzebna jest rzetelna i konstruktywna debata
Udostępnij:

Czy nie można było uniknąć tak drastycznej sytuacji i paraliżu działalności diagnostycznej w szpitalu? Oczekując na odpowiedź Pana starosty na postawione przeze mnie w interpelacji pytania wystąpiłam z wnioskiem do przewodniczącego Rady Powiatu o umieszczenie w agendzie sesji RPJ zwołanej w pierwszym kwartale tego roku punktu dotyczącego: „Działalność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Liczę na rzetelną i konstruktywną debatę z udziałem zainteresowanych stron.

W interpelacji złożonej do starosty Adama Pawlusia 10 grudnia ub.r. sygnalizowałam, że sytuacja na linii technicy rtg-dyrektor szpitala jest wyjątkowo napięta, grozi strajkiem, i pytałam co starosta zamierza z tym zrobić. Otrzymana 20 grudnia odpowiedź mnie nie satysfakcjonowała, jest wiele niejasności, które wymagają wyjaśnienia, a zatem nie mogłam z czystym sumieniem przekazać jej zainteresowanej grupie zawodowej, w imieniu której występowałam.

Z dniem 16 stycznia 2019 r., spór zbiorowy między technikami rtg a dyrektorem jasielskiego szpitala został zakończony. Techniczki wywalczyły ok. 1.000 zł podwyżki pensji zasadniczej. Zanim do tego doszło diagnostyka szpitalna była praktycznie sparaliżowana przez prawie dwa tygodnie, ponieważ wszystkie zatrudnione w pracowni rtg techniczki przebywały na zwolnieniach lekarskich.

Czy nie można było uniknąć tak drastycznej sytuacji i paraliżu działalności diagnostycznej w szpitalu? Ponownie zwróciłam się do pana starosty o dalsze wyjaśnienia w tej sprawie. Ponownie zwróciłam uwagę na fakt, że technicy rtg nie są jedyną grupą pracowniczą dopominającą się o należne im podwyżki, a to oznacza, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się akcji strajkowych paraliżujących działalność szpitala.

Treść interpelacji przeczytać można  tutaj. Uzupełnienie do niej, które złożyłam na sesji w dniu 17 stycznia zamieszczam poniżej.

Oczekując na udzielenie odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania wystąpiłam z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o umieszczenie w agendzie sesji RPJ zwołanej w pierwszym kwartale tego roku punktu dotyczącego: „Działalność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Liczę na rzetelną i konstruktywną debatę z udziałem zainteresowanych stron.

Ewa Wawro
radna Rady Powiatu w Jaśle

I1 I2 I3 I4  D