poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Łatwiej jest brać dotację niż realnie zarządzać

0
Łatwiej jest brać dotację niż realnie zarządzać
Udostępnij:

V kadencja to głównie zaciskanie pasa i zwiększanie zadłużenia powiatu kosztem kolejnych dotacji dla szpitala. Przy bardzo trudnej sytuacji finansowej powiatu jasielskiego związanej ze spłatą zaciągniętych kredytów do 2027 roku i po zmianie sposobu finansowania działalności szpitali, realizacja dalszych inwestycji w obszarze ochrony zdrowia czy remont oddziału chirurgii winien być kontynuowany przy zdecydowanie większym zaangażowaniu samego zainteresowanego podmiotu tj. szpitala.