środa, 19 czerwca, 2024

Łukacijewska zwycięzcą rankingu portalu „Port Europa”

0
Łukacijewska zwycięzcą rankingu portalu „Port Europa”
Udostępnij:

Elżbieta Łukacijewska została zwycięzcą rankingu portalu „Port Europa” podsumowującego pracę europosłów na rzecz zbliżeniu krajów Partnerstwa Wschodniego z Unią. Jury oceniło zaangażowanie poszczególnych posłów do PE z różnych partii politycznych w sprawy współpracy z Ukrainą i Białorusią (piesze przejścia graniczne, tańsze rozmowy telefoniczne, wizy pięcioletnie, tanie i proste przelewy itp.).

Wysokie, pierwsze miejsce Elżbiety Łukacijewskiej to efekt m.in.: ogromnego zaangażowania w kwestie pieszych przejść granicznych z naszymi wschodnimi sąsiadami. Wystosowana na początku roku interpelacja do Komisji Europejskiej dała polskim władzom jednoznaczną odpowiedź, że Unia nie zabrania, a wręcz wspiera i zachęca do tworzenia pieszych przejść na zewnętrznych granicach. Zabiegi Pani Poseł doprowadziły do pozytywnej decyzji MSW, a w konsekwencji do otwarcia (1 stycznia 2014 r.) pierwszego, pieszego przejścia w Kuźnicy Białostockiej. O potrzebie ruchu pieszego niech świadczy fakt, że tylko podczas ośmiu pierwszych dni, granicę przekraczało pieszo 186 turystów dziennie. Osobiste zaangażowanie w tą kwestię docenił Zespół do spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej, działający w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W piśmie skierowanym do Pani Poseł z dnia 9 stycznia b.r. informuje on, że uchwałą z dnia 29 listopada 2013 Zespół przyjął dokument p.n.: „Wprowadzenie ruchu pieszego w istniejących drogowych przejściach granicznych”, zawierający szczegółową analizę ruchu granicznego, wymagań formalnych, technicznych, organizacyjnych oraz finansowych utworzenia ciągów pieszych w przejściach granicznych.

Ponadto Elżbieta Łukacijewska znana jest w kręgach europarlamentarzystów, jako gorąca zwolenniczka zbliżenia Ukrainy do UE. Jest ona autorką interpelacji w sprawie koordynowania polityki akcyzowej między UE a Ukrainą, tak aby drastyczne różnice cen niektórych produktów nie sprzyjały przemytowi. Zabiega również o uchwalenie unijnej Strategii Karpackiej, która przyczyni się do zintensyfikowania współpracy w regionie karpackim, wychodząc z założenia, że „…tylko działania, które będą oparte na budowaniu mostów miedzy poszczególnymi państwami Unii oraz Unią, jako całością i Ukrainą, uwarunkowane o narzędzie jakim jest Strategia dla Karpat, pozwolą na zrównoważony rozwój tej części Europy. Biedniejsze regiony bez takiego wsparcia nie będą w stanie dogonić Europy Zachodniej, natomiast Strategia dla Karpat jest szansą na harmonijny wzrost”.

Elżbieta Łukacijewska podkreśla, że wysokie miejsce w rankingu cieszy i motywuje do dalszej pracy na rzecz zacieśniania współpracy z naszymi wschodnimi sąsiadami. Daje tym samym przekonanie, że jest to praca owocna i warta wysiłku, pomimo że nie zawsze doceniana przez kolegów z europoselskich ław.

Biuro Poselskie Elżbiety Łukacijewskiej