środa, 17 kwietnia, 2024

Miastu potrzebne są nowe ronda

0
Miastu potrzebne są nowe ronda
Udostępnij:

17 stycznia odbyła się VI sesja Rady Powiatu, której głównym celem było uchwalenie budżetu. Niestety głosowałem przeciwko jego uchwaleniu – a dlaczego?

Nie zgadzam się z propozycjami zawartymi w budżecie, nie dlatego, że reprezentuję inną opozycyjną grupę radnych, ale dlatego, że jego założenia nie były mi do końca rzetelnie przedstawione i wyjaśnione. Mam w tym zakresie szereg uwag i wątpliwości. Popierając tak ważny dokument, jak budżet naszego Powiatu muszę mieć pewność, że jest on dobry dla wszystkich mieszkańców. Jako radni SDM i PSPP poświęciliśmy dużo swojego czasu i pracy nad analizą proponowanego przez radnych PIS budżetu. Uważam, że wiele wniosków, które złożyliśmy jest zasadnych i powinny one być realizowane, ale niestety w całości zostały odrzucone. Jednocześnie oczekuje się poparcia wątpliwych inwestycji jak: budowa strzelnicy, ujęcia wody dla DPS-u (brak rzetelnych danych i obliczeń, co do jej zasadności), czy zwiększenia wydatków na Ożenną.

Niektórzy zarzucają nam, że jesteśmy nadgorliwi i niepotrzebnie wdajemy się w szczegóły, ale proszę mi wierzyć, właśnie o szczegóły tu chodzi. Jeśli mam poprzeć uchwałę, chcę być pewny, że będzie ona zrealizowana i wykonana w takiej formie jak zapisano. Jeśli będą potrzebne zmiany, to chciałbym być o tym rzetelnie poinformowany.

Jako nowy radny mam także wątpliwości co do:

  • zakresu upoważnienia dla Zarządu Powiatu do samodzielnego wprowadzania zmian
    w budżecie w trakcie roku, które może ograniczać kontrolę Rady nad wykonaniem budżetu (zwłaszcza, że w Zarządzie są tylko przedstawiciele jednego ugrupowania). Jak pokazuje historia, szereg zadań w nim zapisanych nie jest realizowanych,
    a przyznane na nie środki finansowe są wydatkowane na inne cele (m.in. na wynagrodzenia).
  • wysokiego deficytu budżetowego, który będzie pokryty kredytem bankowym. Wolałbym, aby kredyty brać na konkretne zadania inwestycyjne. Powiat musi mieć zdolność kredytową, kredyty musimy brać, ale tylko na ważne inwestycje, strategiczne dla jego rozwoju, a nie na wydatki bieżące.

Informuję, że złożony przeze mnie wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. dotyczył wprowadzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych, które według mnie w znacznym stopniu przyczynią się do polepszenia warunków drogowych na terenie Miasta Jasła oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym celu proponowałem zmniejszyć wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle z tytułu „modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” o 100.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł, a w miejsce zmniejszonych wydatków majątkowych wprowadzić:

  1. Budowę ronda typu „małe” w ciągu drogi powiatowej o nr 1856R – Jasło ul. Szopena na skrzyżowaniu z ul. Szkolną ” i przeznaczyć na to zadanie kwotę 50.000,00 zł.
    1. Budowę ronda typu „mini” w ciągu drogi powiatowej o nr 1857R – Jasło ul. Jagiełły na skrzyżowaniu z ul. Koralewskiego i ul. Bednarska w Jaśle” i przeznaczyć na to zadanie kwotę 50.000,00 zł.

Uważam, że budowa w/w rond jest uzasadniona ze względu na geometrię drogi, otoczenie, usytuowanie i warunki ruchowe skrzyżowania, jego złożoność (ulice dojazdowe, osiedlowe i wewnętrzne), brak oznakowania poziomego oraz w znacznym stopniu ograniczoną widoczność dla kierowców pojazdów poruszających się drogą podporządkowaną.

Krzysztof Buba
Radny Rady Powiatu w Jaśle

budzet buba 1 budzet buba 2