środa, 17 kwietnia, 2024

Ministerstwo Środowiska celowo gra na zwłokę?

0
Ministerstwo Środowiska celowo gra na zwłokę?
Udostępnij:

14 marca 2013 r. poseł RP Bogdan Rzońca otrzymał odpowiedź na interpelację w sprawie decyzji środowiskowej odnośnie budowy zbiornika wodnego Kąty-Myscowa.
20.02.2013 jasielski parlamentarzysta przypomniał Ministrowi Środowiska, że ten w 2012 roku podczas posiedzenia Sejmu zadeklarował z trybuny sejmowej, że w 2013 roku zapadnie decyzja środowiskowa odnośnie budowy zbiornika Kąty-Myscowa.

W związku z tym w swojej kolejnej interpelacji w tej sprawie poseł zapytał o to czy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie złożył wniosek o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej budowy zbiornika Kąty-Myscowa oraz o to, czy ministerstwo zdąży wykorzystać derogację dotyczącą tej planowanej inwestycji, obowiązującą do 2015 roku.

W odpowiedzi na interpelacje posła Rzońcy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski zadeklarował, że etap uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowany jest do dnia 25.07.2013r. W przedmiotowej interpelacji Sekretarz Gawłowski informuje, że w świetle posiadanych obecnie informacji nie można jednoznacznie stwierdzić, że derogacja dla zbiornika Kąty-Myscowa zostanie podtrzymana po 2015 roku.

– Według mnie Ministerstwo Środowiska może grać celowo na zwłokę. Derogacja- odstępstwo od zobowiązań środowiskowych płynących ze stosowania prawa Unii, a więc pozwolenie Komisji Europejskiej na budowę zbiornika Kąty-Myscowa będzie obowiązywać do 2015 roku, po upływie tego terminu derogacja traci ważność. Po 2015 r. Komisja Europejska wcale nie musi wyrazić ponownie pozytywnej oceny wniosku, co spowodowałoby opóźnienie rozpoczęcia budowy zbiornika – komentuje poseł Bogdan Rzońca

– Ministerstwo Środowiska w 2011 r. zadeklarowało mi, że budowa zbiornika Kąty- Myscowa rozpocznie się w 2015r., jednak w odpowiedzi na moją ostatnią interpelację w tej sprawie ministerstwo wspomina już o roku 2016, czyli po upływie obecnie obowiązującej derogacji, dlatego w najbliższym czasie planuję poruszyć tą kwestię na posiedzeniu Sejmu – podsumował poseł Bogdan Rzońca

Mateusz Lechwar
Dyrektor Biura Poselskiego Bogdana Rzońcy