środa, 28 lutego, 2024

Po co komu Rada Pożytku Publicznego?

0
Po co komu Rada Pożytku Publicznego?
Udostępnij:

Czy w Jaśle potrzeba jest Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego? Co to w ogóle jest działalność pożytku publicznego?

W październiku Rada Miejska Jasła uchwaliła tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tym samym otworzona została droga do powołania w Jaśle takiej Rady. I w tym miejscu należy zadać pierwsze tytułowe pytanie „czy kolejna Rada jest potrzeba?” Jako jeden z wnioskodawców powołania takiej Rady, oczywiście powiem, że jest potrzeba i chciałbym wyjaśnić, dlaczego tak myślę.

Organizacje pozarządowe stanowią bardzo ważny element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, są istotnym bodźcem rozwoju lokalnego naszych „małych Ojczyzn”. Wiele samorządów zdaje sobie sprawę, że dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi przynosi efekty, a wiele zadań publicznych można wykonać taniej (organizacje pozarządowe wkładają bowiem zwykle dużo zaangażowania woluntarystycznego), ponadto organizację pozarządowe potrafią uzyskać dodatkowe środki zewnętrze na te zadania, a przede wszystkim odpowiadają na bezpośrednie potrzeby konkretnych osób lub środowisk.

W naszym mieście istnieje wiele organizacji pozarządowych, które z zaangażowaniem działają na rzecz naszego miasta. Czy do tego działania potrzeba im jest jakaś dodatkowa Rada? Każdy, kto zderzył się z machiną urzędniczą odpowie, że tak. Każdy, kto choć raz próbował zrealizować jakiś pomysł powie, że tak. Dlaczego? Bo w wielu przypadkach obie strony się nie rozumieją. W Radzie Działalność Pożytku Publicznego spotkają się przedstawiciele władzy ustawodawczej – Rady Miejskiej, przedstawiciele władzy wykonawczej – Burmistrza Miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowej, co oznacza, że reprezentowane będą wszystkie strony niezbędne do wypracowania najlepszych praktyk współpracy. MRDPP będzie miejscem dialogu, a przed wszystkim miejscem wzajemnego poznania się, miejscem do wymiany wzajemnych oczekiwań i przedstawienia np. uwarunkowań prawnych.

Z drugiej strony słyszy się głosy „po co kolejny twór, po co kolejna Rada?” W mojej ocenie Rada Działalności Pożytku Publicznego, jest specyficznym organem, gdyż w jej skład wchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, a więc typowi społecznicy, ludzie którym po prostu chce się działać dla innych, działać na rzecz pożytku publicznego. I w tym miejscu można odpowiedzieć na drugie tytułowe pytanie „co to jest działalność pożytku publicznego?”

Działalnością pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003, jest to działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Charakterystyczną cechą działalności organizacji pozarządowych, jest społeczny charakter pracy Zarządu, to właśnie od zaangażowania, determinacji i woli poświęcenia swojego czasu na rzecz pracy dla innych zależy sukces lub porażka danej organizacji. Działalność pożytku publicznego opiera się na pracy społecznej, na całej masie wolontariuszy skupionych w Stowarzyszeniach, Fundacjach, Kołach, Zespołach, które działają na rzecz osób potrzebujących, wykluczonych. Działają na rzecz ekologii, sportu, edukacji, czy przedsiębiorczości. Praktycznie w każdej dziedzinie życia społecznego spotykamy się z organizacjami pozarządowymi, które we współpracy z administracją chcą przyczyniać się do rozwoju naszego dobra wspólnego. Wystarczy tylko wzajemnie się wysłuchać i podjąć współpracę, dlatego uważamy, że działalność Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ma sens, gdyż tworzyć ją będą w dużej mierze społecznicy, ludzie mający doświadczeni w pracy w organizacjach pozarządowych, gdzie trzeba szukać rozwiązań – nie problemów, ludzie którzy po godzinach „normalnej” pracy chcą pomagać innym i działać na rzecz społeczności.

Warto na koniec zacytować pewne zdanie, które znalazłem w jednym ze strategicznych dokumentów dla Miasta Jasła. „Zagadnienie to obejmuje również problem działalności organizacji pozarządowych (NGO) i związanych tym problemów. Przedstawiciele obszaru zdają sobie sprawę z istoty tego typu organizacji oraz z możliwości jakie miałyby, gdyby mogły normalnie funkcjonować. Uważają, że wiele instytucji NGO ma dużo pomysłów i ważnych inicjatyw, ale brakuje im wsparcia, zwłaszcza finansowego.” A jeszcze w innym miejscu: „Podkreślane jest też znaczenie NGO w przełamywaniu bierności społeczeństwa, jako ważnej roli dla pobudzenia kreatywności, przedsiębiorczości oraz przełamywaniu barier. Poprzez sprawne działanie dana organizacja pozarządowa, w której zaangażowani są „zwykli” ludzie, może być dobrym przykładem (dobrą praktyką) dla innych mieszkańców danego obszaru w zakresie pobudzania ogólnej aktywności społecznej i wzięcia odpowiedzialności (przynajmniej częściowej) za swoje miejsca zamieszkania.” Mając tak zdiagnozowany problem należy zrobić wszystko, aby podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi i myślę, że forma Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego może być platformą takiej współpracy. Jako społecznik wierzę, że działanie ma sens.

Krzysztof Pec, działacz NGO