poniedziałek, 29 maja, 2023

Po co komu Rada Pożytku Publicznego?

0
Po co komu Rada Pożytku Publicznego?
Udostępnij:

Czy w Jaśle potrzeba jest Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego? Co to w ogóle jest działalność pożytku publicznego?

W październiku Rada Miejska Jasła uchwaliła tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tym samym otworzona została droga do powołania w Jaśle takiej Rady. I w tym miejscu należy zadać pierwsze tytułowe pytanie „czy kolejna Rada jest potrzeba?” Jako jeden z wnioskodawców powołania takiej Rady, oczywiście powiem, że jest potrzeba i chciałbym wyjaśnić, dlaczego tak myślę.

Organizacje pozarządowe stanowią bardzo ważny element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, są istotnym bodźcem rozwoju lokalnego naszych „małych Ojczyzn”. Wiele samorządów zdaje sobie sprawę, że dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi przynosi efekty, a wiele zadań publicznych można wykonać taniej (organizacje pozarządowe wkładają bowiem zwykle dużo zaangażowania woluntarystycznego), ponadto organizację pozarządowe potrafią uzyskać dodatkowe środki zewnętrze na te zadania, a przede wszystkim odpowiadają na bezpośrednie potrzeby konkretnych osób lub środowisk.

W naszym mieście istnieje wiele organizacji pozarządowych, które z zaangażowaniem działają na rzecz naszego miasta. Czy do tego działania potrzeba im jest jakaś dodatkowa Rada? Każdy, kto zderzył się z machiną urzędniczą odpowie, że tak. Każdy, kto choć raz próbował zrealizować jakiś pomysł powie, że tak. Dlaczego? Bo w wielu przypadkach obie strony się nie rozumieją. W Radzie Działalność Pożytku Publicznego spotkają się przedstawiciele władzy ustawodawczej – Rady Miejskiej, przedstawiciele władzy wykonawczej – Burmistrza Miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowej, co oznacza, że reprezentowane będą wszystkie strony niezbędne do wypracowania najlepszych praktyk współpracy. MRDPP będzie miejscem dialogu, a przed wszystkim miejscem wzajemnego poznania się, miejscem do wymiany wzajemnych oczekiwań i przedstawienia np. uwarunkowań prawnych.

Z drugiej strony słyszy się głosy „po co kolejny twór, po co kolejna Rada?” W mojej ocenie Rada Działalności Pożytku Publicznego, jest specyficznym organem, gdyż w jej skład wchodzić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, a więc typowi społecznicy, ludzie którym po prostu chce się działać dla innych, działać na rzecz pożytku publicznego. I w tym miejscu można odpowiedzieć na drugie tytułowe pytanie „co to jest działalność pożytku publicznego?”

Działalnością pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003, jest to działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Charakterystyczną cechą działalności organizacji pozarządowych, jest społeczny charakter pracy Zarządu, to właśnie od zaangażowania, determinacji i woli poświęcenia swojego czasu na rzecz pracy dla innych zależy sukces lub porażka danej organizacji. Działalność pożytku publicznego opiera się na pracy społecznej, na całej masie wolontariuszy skupionych w Stowarzyszeniach, Fundacjach, Kołach, Zespołach, które działają na rzecz osób potrzebujących, wykluczonych. Działają na rzecz ekologii, sportu, edukacji, czy przedsiębiorczości. Praktycznie w każdej dziedzinie życia społecznego spotykamy się z organizacjami pozarządowymi, które we współpracy z administracją chcą przyczyniać się do rozwoju naszego dobra wspólnego. Wystarczy tylko wzajemnie się wysłuchać i podjąć współpracę, dlatego uważamy, że działalność Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ma sens, gdyż tworzyć ją będą w dużej mierze społecznicy, ludzie mający doświadczeni w pracy w organizacjach pozarządowych, gdzie trzeba szukać rozwiązań – nie problemów, ludzie którzy po godzinach „normalnej” pracy chcą pomagać innym i działać na rzecz społeczności.

Warto na koniec zacytować pewne zdanie, które znalazłem w jednym ze strategicznych dokumentów dla Miasta Jasła. „Zagadnienie to obejmuje również problem działalności organizacji pozarządowych (NGO) i związanych tym problemów. Przedstawiciele obszaru zdają sobie sprawę z istoty tego typu organizacji oraz z możliwości jakie miałyby, gdyby mogły normalnie funkcjonować. Uważają, że wiele instytucji NGO ma dużo pomysłów i ważnych inicjatyw, ale brakuje im wsparcia, zwłaszcza finansowego.” A jeszcze w innym miejscu: „Podkreślane jest też znaczenie NGO w przełamywaniu bierności społeczeństwa, jako ważnej roli dla pobudzenia kreatywności, przedsiębiorczości oraz przełamywaniu barier. Poprzez sprawne działanie dana organizacja pozarządowa, w której zaangażowani są „zwykli” ludzie, może być dobrym przykładem (dobrą praktyką) dla innych mieszkańców danego obszaru w zakresie pobudzania ogólnej aktywności społecznej i wzięcia odpowiedzialności (przynajmniej częściowej) za swoje miejsca zamieszkania.” Mając tak zdiagnozowany problem należy zrobić wszystko, aby podjąć współpracę z organizacjami pozarządowymi i myślę, że forma Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego może być platformą takiej współpracy. Jako społecznik wierzę, że działanie ma sens.

Krzysztof Pec, działacz NGO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj