wtorek, 16 kwietnia, 2024

Tomasz Poręba w Parlamencie Europejskim: Najwyższy czas na strategię karpacką

0
Tomasz Poręba w Parlamencie Europejskim: Najwyższy czas na strategię karpacką
Udostępnij:

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim Poseł Tomasz Poręba wezwał do utworzenia strategii makroregionalnej na rzecz regionu Karpat.

W Parlamencie Europejskim odbyła się dziś debata poświęcona utworzeniu strategii makroregionalnej na rzecz Alp. Strategie makroregionalne są skutecznym narzędziem zacieśniania europejskiej współpracy terytorialnej przez zastosowanie podejścia oddolnego i rozszerzenie współpracy dzięki lepszemu wykorzystaniu dostępnych zasobów, co ułatwia międzysektorową koordynację polityki.

„Dobrze, że Parlament Europejski rozważa dzisiaj utworzenie strategii dla regionu Alp. Musimy jednak pamiętać o drugim największym łańcuchu górskim Europy – bardziej rozległym od Alp- o Karpatach, które jako obszar spełniają kryteria strategii makroregionalnych opisanych przez Komisję Europejską. To region, obejmujący najbiedniejsze i najbardziej ludne tereny UE, borykający się z takimi problemami jak porzucanie ziemi, duże migracje ludności w związku z brakiem perspektyw zawodowych, nadmierne zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, niedobory infrastrukturalne. Mimo to Karpaty nie są uwzględnione w żadnej z wielostronnych form współpracy na środkowo-wschodniej flance Unii i pozostają w cieniu jej zainteresowania.”– powiedział podczas wystąpienia w PE Tomasz Poręba.

Europoseł Tomasz Poręba wezwał Unię Europejską do niezwłocznego zajęcia się kwestią Regionu Karpat i opracowania strategii makroregionalnej.

„Region Karpat potrzebuje natychmiastowych inwestycji transportowych, infrastrukturalnych, ekologicznych i wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości. Karpaty wymagają odrębnego programu europejskiego.” – podkreślił Tomasz Poręba.

Dotychczasowe doświadczenia strategii bałtyckiej i dunajskiej pokazują, że strategie makroregionalne rzeczywiści są platformami współpracy przynoszącymi regionom wymierne korzyści.

„Karpaty to region niezwykle ważny geopolitycznie, który po ostatnim rozszerzeniu, stając się wschodnią granicą UE, nabrał strategicznego znaczenia dla stabilności całej Wspólnoty. To obszar bogaty kulturowo, przyrodniczo i społecznie, łączący państwa europejskie o trojakim statusie: członkowskie, akcesyjne oraz te objęte Partnerstwem Wschodnim.” – powiedział europoseł Tomasz Poręba.

Unia Europejska do dzisiaj nie przyznała należytego miejsca regionom górskim w polityce rozwoju regionalnego.

Biuro Poselskie

Posła Bogdana Rzońcy