wtorek, 18 czerwca, 2024

Konkurs Literatura i Dzieci – „Nasze pasje”

0
Udostępnij:

Jasielski Dom Kultury zaprasza dzieci szkół podstawowych do udziału w eliminacjach rejonowych Podkarpackiego Konkursu „Literatura i dzieci”, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Nasze pasje”. Eliminacje odbędą się w Jasielskim Domu Kultury 1 grudnia br. o godz. 10.00. Głównym organizatorem konkursu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

W tym roku tematyka dotyczy hobby i zainteresowań dzieci. Ma im to uświadomić, że prawdziwa pasja, nie tylko inspiruje, ale także pomaga ciekawie żyć, sprawiając, że to, co nas otacza staje się bogatsze, kolorowe i ciekawsze.  – Celem konkursu jest także upowszechnianie i zachęcenie do czytania książek, popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie wyobraźni i spontaniczności, promocja dokonań artystycznych dzieci oraz konfrontacja warsztatu instruktora – pedagoga – informuje organizator, czyli Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Eliminacje rejonowe, które odbędą się w Jaśle, obejmują zasięgiem powiat jasielski, krośnieński i brzozowski. Natomiast eliminacje finałowe odbędą się 7 i 8 grudnia 2016 r. w WDK w Rzeszowie.

Szczegółowych informacji o eliminacjach rejonowych w Jaśle udziela Helena Gołębiowska, tel. 13 44 351 53.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Jasielskiego Domu Kultury www.jdkjaslo.pl w zakładce „Regulamin”.

JDK