poniedziałek, 20 maja, 2024

Rowerem do Starego i Nowego Żmigrodu

0
Udostępnij:

Naturalne piękno Beskidu Niskiego podziwiać będą uczestnicy kolejnej – czwartej już w bieżącym sezonie turystycznym – wyprawy rowerowej, zorganizowanej przez Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury. Tym razem organizatorzy wypadu za miasto zapraszają mieszkańców Jasła i ich wakacyjnych gości do wspólnego zwiedzania Starego i Nowego Żmigrodu oraz okolic tych miejscowości.

Wycieczka odbędzie się w sobotę, 4 sierpnia br. Rowerzyści, których poprowadzą znani w środowisku przewodnicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Tadeusz Wójcik i Adam Goleń, wyruszą sprzed JDK na około 55-kilometrową pętlę prowadzącą przez: Niegłowice, Dębowiec, Zarzecze, Świerchową, Osiek Jasielski, Mytarkę, Nowy Żmigród, Stary Żmigród (grodzisko na zamczysku), Nowy Żmigród, Samoklęski, Czekaj, Osiek Jasielski, Markuszkę, Załęże, Dębowiec i Niegłowice z powrotem do Jasła.

Nowy Żmigród leży przy ujściu potoku Głojsce do Wisłoki, na równinnym wzniesieniu o wysokości 313 m n.p.m., osłoniętym od południa i północy zalesionymi wzgórzami. Do wartych zobaczenia elementów architektury i zabytków należą tam m.in.: stojący na rynku pomnik z herbem Nowego Żmigrodu nawiązującym do pieczęci miejskiej z 1566 r., kościół pw. św. Piotra i Pawła z XVI w., kaplica cmentarna, cmentarz (nr 8) z I wojny światowej i cmentarz żydowski.

Stary Żmigród to miejsce niezwykłe, położone w pobliżu Góry Grzywackiej, znane z pozostałości zamczyska – grodziska na stromym zalesionym wzgórzu, które według przypuszczeń istniało już w czasach państwa Wiślan. Turystów powinny zaciekawić również: wielokrotnie przebudowywany kościół z XV w. z kaplicą z XIX w. oraz prezbiterium i wieżą z 1924 r., a także plebania i zabytkowy drewniany spichlerz.

***

Wyjazd: 4 sierpnia 2018 (sobota) godz. 9.00. powrót około godz.18.

Koszt: 10 zł (wpłaty przyjmowane są w sekretariacie JDK)

Program przewiduje ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Ilość miejsc ograniczona.

Obowiązuje kask ochronny!

JDK