czwartek, 30 marca, 2023

7 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 LVIII Sesja RMJ

0
7 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 LVIII Sesja RMJ
Udostępnij:

7 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się LVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z LVII Sesji RMJ.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 583/,

4.2. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 584/,

4.3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2014 /Druk Nr 588/,

4.4. ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia kryteriów przyznania dopłaty /Druk Nr 589/,

4.5. zmieniająca uchwałę Nr XLII/389/2013 RMJ z 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /Druk Nr 590/,

4.6. wprowadzenia na terenie Jasła programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Jasielska Karta Dużej Rodziny” /Druk Nr 586 /,

4.7. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody /Druk Nr 585/,

4.8. zmiany uchwały przyjmującej program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2014 roku /Druk Nr 587/,

4.9. zmiany uchwały Nr XLIII/405/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle /Druk Nr 582/,

4.10. utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. /Druk Nr 581/,

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad LVIII Sesji RMJ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj