sobota, 15 czerwca, 2024

9 lipca X Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
9 lipca X Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

9 lipca 2015 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbędzie się X Sesja Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zamiaru przystąpienia do projektu pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób w Powiecie Jasielskim poprzez programy profilaktyczne i rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

b) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w latach 2016 – 2017 dla projektu pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób w Powiecie Jasielskim poprzez programy profilaktyczne i rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje.

9. Wnioski i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.