środa, 19 czerwca, 2024

III Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
III Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

7 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,   III p. odbędzie się III Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk nr 11).

b. delegowania radnych Powiatu Jasielskiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (Druk nr 12).

c. zmieniająca uchwałę Nr V/42/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego     2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (Druk nr 13).

d. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Druk nr 14).

e. zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2029 – 2020 (Druk nr 15).

7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8. Interpelacje.

9. Wnioski i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

Przypominamy, że obradom może przyglądać się każdy zainteresowany, zarówno przychodząc na sesję, jak i oglądając relację na żywo w internecie, bądź retransmisję.

Relacja live zawsze pod tym adresem:  

http://www.powiat.jaslo.pl/wladze/transmisja-na-zywo-sesji-rady-powiatu

/red/