poniedziałek, 15 lipca, 2024

LII sesja Rady Miejskiej Jasła

0
LII sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

LII sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 29 listopada 2021 r. o godz. 1000 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji RMJ.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. /Druk nr 470/,
  1. określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Miasta Jasła w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu /Druk nr 471/.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad sesji RMJ.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Andrzej Dybaś