czwartek, 18 lipca, 2024

LXI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
LXI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

LXI „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. o godz. 1500 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1. zmiany budżetu miasta Jasła na 2022 r. /Druk nr 534/,
    1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2022-2036 /Druk nr 535/.
  4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

(-)

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak