sobota, 15 czerwca, 2024

W czwartek II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
W czwartek II Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:

29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18,   III p. odbędzie się II Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez radnego.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad.

4. Wybór Komisji Wnioskowej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wyboru Wicestarosty Jasielskiego:

– wybór Komisji Skrutacyjnej,

– zgłoszenie kandydata przez Starostę Jasielskiego,

– przeprowadzenie tajnego głosowania.

b. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle (Druk nr 6).

c. ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle (Druk nr 7).

d. powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle (Druk nr 8).

e. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle (Druk nr 9).

f. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk nr 10).

6. Zamknięcie obrad.

 

Przypominamy, że obradom może przyglądać się każdy zainteresowany, zarówno przychodząc na sesję, jak i oglądając relację na żywo w internecie, bądź retransmisję.

Relacja live zawsze pod tym adresem:   http://www.powiat.jaslo.pl/wladze/transmisja-na-zywo-sesji-rady-powiatu

/red/