środa, 19 czerwca, 2024

LXII sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
LXII sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

21 lipca 2022 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p., odbędzie się LXII sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2022 r.,
b) zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2022 – 2030,
d) ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
e) wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Powiatu Jasielskiego nieruchomości położonej w Jaśle, obręb nr 22 – Brzyszczki II.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
ROBERT SNOCH