poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Weź udział w debacie nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2021 rok!

0
Weź udział w debacie nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2021 rok!
Udostępnij:

INFORMACJA Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2021 rok

Informuję, iż zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Jasła przedstawił Raport
o stanie Miasta Jasła za 2021 rok.
Raport został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Raport o stanie Miasta Jasła – link: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2022-r/zarzadzenie-nr-v-103-2022-z-30-maja-2022-r.html

W związku z powyższym, na sesji Rady Miejskiej Jasła zwołanej na 20 czerwca 2022 roku, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Jasła za 2021 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w debacie nad raportem, głos mogą zabierać mieszkańcy miasta Jasła.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w powyższym trybie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiony raport o stanie miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak

Klauzula RODO zgłoszenia do debaty znajduje się pod linkiem: https://um.jaslo.pl/pl/informacja-przewodniczacego-rady-miejskiej-jasla-dotyczaca-udzialu-mieszkancow-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-miasta-jasla-za-2021-rok/

UMJ