wtorek, 18 czerwca, 2024

XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Budynek Starostwa Powiatowego w Jaśle
Udostępnij:

19 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, III p. odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. Zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2021 rok,
 8. Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
 9. Rozpatrzenie wniosku radnych Rady Powiatu w Jaśle o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawy różne.
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Robert Snoch