niedziela, 14 kwietnia, 2024

XIV Sesja Rady Miejskiej Jasła

0
XIV Sesja Rady Miejskiej Jasła
Udostępnij:

XIV Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 19 października 2015 r. o godz. 10.00. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.           Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.           Zatwierdzenie protokołów:

2.1.        Zatwierdzenie protokołu z XII Sesji RMJ.

2.2              Zatwierdzenie protokołu z XIII Sesji RMJ.

3.           Wybór Komisji Wnioskowej.

4.           Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.           Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat – Nr 36”w Jaśle /Druk Nr 126/,

5.2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70” /Druk Nr 127/,

5.3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Kotlina- I” /Druk Nr 128/,

5.4. uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki /Druk Nr 121/,

5.5. przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016 -2020” /Druk Nr 120/,

5.6.wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle /Druk Nr 122/,

5.7.wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /Druk Nr 123/,

5.8.wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie /Druk Nr 124/,

5.9.wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych /Druk Nr 125/,

5.10.wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 9 – Górka /Druk Nr 119/,

6.           Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

7.           Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

8.           Wolne wnioski i zapytania.

9.           Zamknięcie obrad XIV Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak