piątek, 2 grudnia, 2022

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle

0
XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Udostępnij:
25 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, III p. odbędzie się  XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
4.    Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5.    Wybór Komisji Wnioskowej.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2013 r.
b)   rozwiązania Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy.
c)   zamiaru likwidacji Gimnazjum Sportowego w Trzcinicy.
d)   zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Trzcinicy.
e)   zamiaru likwidacji Technikum w Trzcinicy.
f)    zamiaru likwidacji Sportowego Liceum Ogólnokształcącego w Trzcinicy.
g)   zamiaru likwidacji internatu w Trzcinicy.
h) zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy o zapewnieniu możliwości kontynuowania nauki przez uczniów likwidowanych szkół … .
i)  wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 5 dla Dorosłych w Jaśle z Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle.
j)   zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 dla Dorosłych w Jaśle.
k)   rozwiązania Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym  Żmigrodzie.
l)    zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2013 r.
m)   zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2013 r.
n)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle.
o)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle.
p)   powierzenie Gminie Kołaczyce realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla w km 1+600 – 1+800 w miejscowości Bieździedza”.
q)   określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
7.        Sprawozdanie Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r.
8.        Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.
9.        Interpelacje.
10.    Wnioski i zapytania radnych.
11.    Sprawy różne.
12.   Zamknięcie obrad.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj