wtorek, 18 czerwca, 2024

PiS nie zgadza się na likwidacje szkoły w Nowym Żmigrodzie

0
PiS nie zgadza się na likwidacje szkoły w Nowym Żmigrodzie
Udostępnij:

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Jaśle z dnia 21.01.2013 r., w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Jaśle sprzeciwia się i negatywnie ocenia działania Zarządu Powiatu i koalicji radnych Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Przymierza Samorządowego Podkarpacia, dotyczące rozwiązania Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika   w Nowym Żmigrodzie.

W tej placówce funkcjonowały dotychczas cztery typy szkół: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Uzupełniające. Lekceważąc negatywną opinię Kuratora w Rzeszowie, Radni Powiatu w Jaśle większością głosów koalicji PO, PSL, PSP podjęli uchwałę o zlikwidowaniu wszystkich kierunków zawodowych i od września 2013 r. ma istnieć wyłącznie Liceum Ogólnokształcące.

Działania starosty jasielskiego Adama Kmiecika, wicestarosty Franciszka Miśkowicza i pozostałych radnych rządzącej koalicji spowodowały drastyczne ograniczenie oferty edukacyjnej, skierowanej do uczniów mieszkających w południowej części powiatu jasielskiego. Doprowadziły do świadomej likwidacji szkolnictwa zawodowego na tym terenie, wbrew zapewnieniom, składanym przez tych radnych na spotkaniach z rodzicami i mieszkańcami gminy Nowy Żmigród.

Trwa wyprzedaż majątku, należącego dotychczas do tych szkół zawodowych, co prowadzi do degradacji Zespołu Szkół. Oferta edukacyjna przestała być atrakcyjna dla uczniów. Utrzymanie wyłącznie klas licealnych może w spowodować w najbliższym czasie likwidację całej placówki. Warto zauważyć, że w związku z pogłębiającym się zubożeniem społeczeństwa, wielu rodziców nie stać na opłacanie kosztów dojazdu dzieci lub ich zakwaterowania w internacie w odległym Jaśle. W tej sytuacji część młodzieży jest zmuszona do całkowitej rezygnacji z edukacji ponadgimnazjalnej. Ograniczenie liczby uczniów kształcących się w Nowym Żmigrodzie uderza też w byt samej miejscowości, stanowiącej dotychczas centrum handlowo-usługowe. Mniejsza podaż spowoduje ograniczenie miejsc pracy tutejszych mieszkańców, powodując wzrost bezrobocia.

Doprowadzenie Zespołu Szkół do opuszczenia budynku przy ul. Gorlickiej, gdzie mieściły się pracownie przedmiotowe i salka gimnastyczna, wpłynęło negatywnie na jakość kształcenia. Zajęcia praktyczne realizowane są w nieprzystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Brak odpowiednich warunków do odbywania zajęć wychowania fizycznego. Podobnie jest z pracownią informatyczną – nie funkcjonuje tzw. „Wioska Internetowa”. Gospodarstwo rolne zostało zaniedbane, np. sprzedane konie po niskich cenach, na polach leżą niezebrane bele siana.

Zarząd i radni koalicji PO, PSL i PSP powołują się w swoich decyzjach na uwarunkowania finansowe, a jednocześnie w tej samej szkole, mimo niewielkiej liczby oddziałów, zezwoliły na zatrudnienie wicedyrektora. Wielkim nakładem kosztów przebudowały też gmach przy ul. Gorlickiej, który stoi pusty. Zarząd i koalicja rządząca w Radzie Powiatu wpisuje się w politykę ograniczenia polskiej oświaty Szkoda, że deklarowane przez Zarząd i radnych koalicji PO, PSL i PSP oszczędności, nie dotyczą ich samych, skoro wzrosło wynagrodzenie starosty, członków zarządu oraz podniesiono wysokość diet radnych.

Powyższe działania koalicji PO, PSL i PSP uderzają w istotę samej edukacji. Znaczącej grupie młodzieży uniemożliwiono dostęp do kształcenia, odebrano możliwość zdobycia zawodu, mimo że właśnie kształcenie zawodowe jest w ostatnich latach priorytetem zarówno w województwie podkarpackim jak i w skali kraju.

Działania te postrzegamy jako niszczące POLSKĄ EDUKACJĘ .                                              

Zespół Szkół im. M. Kopernika w Nowym Żmigrodzie nie jest jedyną placówką w powiecie, zmierzającą do stopniowej likwidacji. Ten sam problem dotyczy też Zespołu Szkół w Trzcinicy.

Przewodniczący Klubu radnych PiS

Adam Pawluś

Przeczytaj artykuł: Opozycja walczy

Redakcja portalu Twoje Jasło nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w dziale „Z prawa i z lewa”. Poszczególne wypowiedzi są prywatnymi opiniami osób podpisanych pod tekstami.