Redakcja portalu Twoje Jasło nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w dziale "Z prawa i z lewa". Poszczególne wypowiedzi są prywatnymi opiniami osób podpisanych pod tekstami.

Mówię NIE dla braku odpowiedzialności

Cały świat zmaga się ze straszną epidemią, na każdym kroku nawołuje się do wszystkich by odpowiedzialnie przyłączyli się do akcji „zostań w domu”, od dziś obowiązują zaostrzone rygory i ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się,
a tu nasz „mistrzowski” starosta zwołuje sesję Rady Powiatu w Jaśle na 4 kwietnia. 

Pod zawiadomieniem widnieje wprawdzie nazwisko wiceprzewodniczącej Rady, ale nie wiemy czy się zgodziła, czy tylko jej nazwisko zostało tam umieszczone z racji funkcji. No bo przecież wiemy i pamiętamy „kto tu rządzi, a kto jest żołnierzem”, a żołnierzy nikt nie pyta o zdanie, żołnierz wykonuje rozkazy.  I czy pan przewodniczący (jakby nie było lekarz) tym razem wykręcił się od swojego podpisu pod zwołaniem sesji?

Dla mniej zorientowanych dodam, że zgodnie z ustawą sesję zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony przez przewodniczącego jego zastępca. Ale wróćmy do meritum. Biuro Rady przesłało zawiadomienie drogą mailową do radnych. Część materiałów otrzymaliśmy wczoraj drogą mailową, ale w ślad za tym te i inne uzupełniające materiały, które mają być przedmiotem tej sesji dziś rano przyszły pocztą.  A jak znam życie, to jeszcze kolejne materiały radni otrzymają zapewne tuż przed samą sesją, co jest już normą. Ktoś będzie je musiał fizyczne przygotować, wręczyć … Tu od razu nasuwa się pytanie: jak je bezpiecznie odebrać, nie narażając nikogo chociażby na niepokój a nawet wielki stres? Czy jest przewidziana „kwarantanna” na te materiały?

Porządek obrad. Zobaczmy co takiego niecierpiącego zwłoki tu mamy.

Informacje i sprawozdania:

– o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2019 rok,
– o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2019 roku,
– o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Jasielskiego i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
– o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie Jasielskim.
– sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019,
– sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.

Podkreślę, że radni wcale nie muszą ich wszystkich zatwierdzać! Zgodnie z ustawowymi przepisami  wskazane podmioty mają obowiązek je przedstawić Radzie do końca pierwszego kwartału. A przecież sam pan starosta wcześniej, jak chodziło o nieprzekazanie nam przez dyrektora w ustawowym terminie programu naprawczego Szpitala, autorytatywnie stwierdził, że wystarczy jak takowe zostanie w terminie złożone w biurze podawczym. Wtedy nasza skarga w tej materii została uznana za bezzasadną!  A teraz jest konieczność przedstawienia wymienionych wyżej tak pilnie? Przecież i w tym wypadku nie ma żadnych sankcji za niedotrzymanie terminu. 

W porządku obrad mamy jeszcze nasze sprawozdania z prac Komisji: Finansowo – Budżetowej; Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Społecznej; Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle za 2019 rok, które komisje mają złożyć Radzie. I tutaj kolejny kwiatek! Jakie sprawozdania, jakich komisji? Aby przedstawić Radzie sprawozdanie, to  wypadałoby je najpierw uzgodnić czy zatwierdzić
w gronie osób zainteresowanych, a więc podczas posiedzeń tych komisji. A tu co mamy? Autorskie sprawozdania przewodniczących komisji, radnych PiS-u? I co chcemy udowodnić, że ci przewodniczący są sprawni? To jakiś kolejny absurd i jawna manipulacja.

I mamy jeszcze uchwały:

– wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
– wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej
w Jaśle.

I jeszcze:
– zmiany budżetowe i konsekwentnie zmiana wieloletniej prognozy.

 A co  tu co jest takiego że to musi być tu i teraz? Wytłumaczenie jest jedno – pod płaszczykiem stanu epidemii i wprowadzonych dodatkowych zakazów, nie odbędą się  posiedzenia komisji, nie będzie żadnej dyskusji, a Zarząd tylnymi drzwiami, utartym już szlakiem – bezdyskusyjnej większości rządzącej – wprowadzi tylko swoje zadania i rozdysponuje nadwyżkę budżetową zwaną wolnymi środkami w niebagatelnej kwocie 

13.800.000,00 zł. Próżno będą mieszkańcy Nawsia Kołaczyckiego szukać środków finansowych na dokończenie remontu drogi powiatowej czy wydatków na ochronę mieszkańców przed pandemią. 

W porządku obrad nie ma nic co wymagałoby narażenie tylu ludzi na niebezpieczeństwo, nic czego nie można załatwić bez zwoływania sesji w takim niebezpiecznym czasie, ale nie ulega wątpliwości że informacja  o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w Powiecie Jasielskim i o sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle powinna być przedstawiona i to nie tylko nam, ale wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. I taka informacja już dawno powinna zostać zamieszczona na oficjalnej stronie starostwa zamiast fotoreportażu z Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Pytam: czy w obliczu wyjątkowej sytuacji i narzuconym ograniczeniom swobody poruszania się i – co najważniejsze! – wbrew rozsądkowi i odpowiedzialności, nie wystarczyło przesłać nam tych wszystkich dokumentów drogą mailową? Musimy fizycznie na siebie chuchać, 

dmuchać, prychać, kichać i smarkać (jeśli zajdzie taka potrzeba).  23 radnych, 5 członków zarządu, minimum kilku urzędników i osób obsługujących sesję, szefowie wszystkich jednostek, składających sprawozdania – to kolejne 6 osób … na koniec panie sprzątające salę obrad. Pan starosta już 16 marca  wprowadził zakaz wchodzenia petentów do urzędu by ograniczyć możliwe źródła przeniesienia koronawirusa. Teraz mamy rządowy nakaz i nawoływanie: zostańcie w domu. I w obliczu tak poważnego zagrożenia dla wszystkich zwołuje się sesję?!

Czy obowiązujące 3 metry odległości między obecnymi w sali obrad będą zachowane?
A pomiar temperatury przy wejściu będzie nam robiony? A dostaniemy wszyscy maseczki i rękawiczki?  Te o które tak błagalnie nawołują służby medyczne znajdujące się na pierwszej linii? A jak będziemy wszyscy wracać do swoich domów, to powinniśmy przejść jakieś procedury chroniące naszych najbliższych? A może tu jest sedno tego pomysłu – może pan starosta pod pretekstem pilnego posiedzenia Rady zrobi sobie i swoim najbliższym, a przy okazji i nam wszystkim stosowne testy?!

Ja już dziś mówię Panu staroście: „nie wezmę udziału w tej nieodpowiedzialnie zwołanej sesji”.

I bardzo jestem ciekawa, czy pojawią się na niej wszyscy pozostali radni, w tym pani wiceprzewodnicząca, której nazwisko widnieje pod zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Ewa Wawro
Radna Rady Powiatu w Jaśle

Ewa Wawro, radna RPJ

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj