niedziela, 4 grudnia, 2022

Mówię NIE dla braku odpowiedzialności

2
Mówię NIE dla braku odpowiedzialności
Udostępnij:

Cały świat zmaga się ze straszną epidemią, na każdym kroku nawołuje się do wszystkich by odpowiedzialnie przyłączyli się do akcji „zostań w domu”, od dziś obowiązują zaostrzone rygory i ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się,
a tu nasz „mistrzowski” starosta zwołuje sesję Rady Powiatu w Jaśle na 4 kwietnia. 

Pod zawiadomieniem widnieje wprawdzie nazwisko wiceprzewodniczącej Rady, ale nie wiemy czy się zgodziła, czy tylko jej nazwisko zostało tam umieszczone z racji funkcji. No bo przecież wiemy i pamiętamy „kto tu rządzi, a kto jest żołnierzem”, a żołnierzy nikt nie pyta o zdanie, żołnierz wykonuje rozkazy.  I czy pan przewodniczący (jakby nie było lekarz) tym razem wykręcił się od swojego podpisu pod zwołaniem sesji?

Dla mniej zorientowanych dodam, że zgodnie z ustawą sesję zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony przez przewodniczącego jego zastępca. Ale wróćmy do meritum. Biuro Rady przesłało zawiadomienie drogą mailową do radnych. Część materiałów otrzymaliśmy wczoraj drogą mailową, ale w ślad za tym te i inne uzupełniające materiały, które mają być przedmiotem tej sesji dziś rano przyszły pocztą.  A jak znam życie, to jeszcze kolejne materiały radni otrzymają zapewne tuż przed samą sesją, co jest już normą. Ktoś będzie je musiał fizyczne przygotować, wręczyć … Tu od razu nasuwa się pytanie: jak je bezpiecznie odebrać, nie narażając nikogo chociażby na niepokój a nawet wielki stres? Czy jest przewidziana „kwarantanna” na te materiały?

Porządek obrad. Zobaczmy co takiego niecierpiącego zwłoki tu mamy.

Informacje i sprawozdania:

– o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2019 rok,
– o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2019 roku,
– o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Jasielskiego i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
– o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie Jasielskim.
– sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019,
– sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.

Podkreślę, że radni wcale nie muszą ich wszystkich zatwierdzać! Zgodnie z ustawowymi przepisami  wskazane podmioty mają obowiązek je przedstawić Radzie do końca pierwszego kwartału. A przecież sam pan starosta wcześniej, jak chodziło o nieprzekazanie nam przez dyrektora w ustawowym terminie programu naprawczego Szpitala, autorytatywnie stwierdził, że wystarczy jak takowe zostanie w terminie złożone w biurze podawczym. Wtedy nasza skarga w tej materii została uznana za bezzasadną!  A teraz jest konieczność przedstawienia wymienionych wyżej tak pilnie? Przecież i w tym wypadku nie ma żadnych sankcji za niedotrzymanie terminu. 

W porządku obrad mamy jeszcze nasze sprawozdania z prac Komisji: Finansowo – Budżetowej; Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Społecznej; Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle za 2019 rok, które komisje mają złożyć Radzie. I tutaj kolejny kwiatek! Jakie sprawozdania, jakich komisji? Aby przedstawić Radzie sprawozdanie, to  wypadałoby je najpierw uzgodnić czy zatwierdzić
w gronie osób zainteresowanych, a więc podczas posiedzeń tych komisji. A tu co mamy? Autorskie sprawozdania przewodniczących komisji, radnych PiS-u? I co chcemy udowodnić, że ci przewodniczący są sprawni? To jakiś kolejny absurd i jawna manipulacja.

I mamy jeszcze uchwały:

– wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
– wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej
w Jaśle.

I jeszcze:
– zmiany budżetowe i konsekwentnie zmiana wieloletniej prognozy.

 A co  tu co jest takiego że to musi być tu i teraz? Wytłumaczenie jest jedno – pod płaszczykiem stanu epidemii i wprowadzonych dodatkowych zakazów, nie odbędą się  posiedzenia komisji, nie będzie żadnej dyskusji, a Zarząd tylnymi drzwiami, utartym już szlakiem – bezdyskusyjnej większości rządzącej – wprowadzi tylko swoje zadania i rozdysponuje nadwyżkę budżetową zwaną wolnymi środkami w niebagatelnej kwocie 

13.800.000,00 zł. Próżno będą mieszkańcy Nawsia Kołaczyckiego szukać środków finansowych na dokończenie remontu drogi powiatowej czy wydatków na ochronę mieszkańców przed pandemią. 

W porządku obrad nie ma nic co wymagałoby narażenie tylu ludzi na niebezpieczeństwo, nic czego nie można załatwić bez zwoływania sesji w takim niebezpiecznym czasie, ale nie ulega wątpliwości że informacja  o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w Powiecie Jasielskim i o sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle powinna być przedstawiona i to nie tylko nam, ale wszystkim mieszkańcom naszego powiatu. I taka informacja już dawno powinna zostać zamieszczona na oficjalnej stronie starostwa zamiast fotoreportażu z Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Pytam: czy w obliczu wyjątkowej sytuacji i narzuconym ograniczeniom swobody poruszania się i – co najważniejsze! – wbrew rozsądkowi i odpowiedzialności, nie wystarczyło przesłać nam tych wszystkich dokumentów drogą mailową? Musimy fizycznie na siebie chuchać, 

dmuchać, prychać, kichać i smarkać (jeśli zajdzie taka potrzeba).  23 radnych, 5 członków zarządu, minimum kilku urzędników i osób obsługujących sesję, szefowie wszystkich jednostek, składających sprawozdania – to kolejne 6 osób … na koniec panie sprzątające salę obrad. Pan starosta już 16 marca  wprowadził zakaz wchodzenia petentów do urzędu by ograniczyć możliwe źródła przeniesienia koronawirusa. Teraz mamy rządowy nakaz i nawoływanie: zostańcie w domu. I w obliczu tak poważnego zagrożenia dla wszystkich zwołuje się sesję?!

Czy obowiązujące 3 metry odległości między obecnymi w sali obrad będą zachowane?
A pomiar temperatury przy wejściu będzie nam robiony? A dostaniemy wszyscy maseczki i rękawiczki?  Te o które tak błagalnie nawołują służby medyczne znajdujące się na pierwszej linii? A jak będziemy wszyscy wracać do swoich domów, to powinniśmy przejść jakieś procedury chroniące naszych najbliższych? A może tu jest sedno tego pomysłu – może pan starosta pod pretekstem pilnego posiedzenia Rady zrobi sobie i swoim najbliższym, a przy okazji i nam wszystkim stosowne testy?!

Ja już dziś mówię Panu staroście: „nie wezmę udziału w tej nieodpowiedzialnie zwołanej sesji”.

I bardzo jestem ciekawa, czy pojawią się na niej wszyscy pozostali radni, w tym pani wiceprzewodnicząca, której nazwisko widnieje pod zawiadomieniem o zwołaniu sesji.

Ewa Wawro
Radna Rady Powiatu w Jaśle

Ewa Wawro, radna RPJ

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj